KONKURS

REGULAMIN

  • Konkurs „BARANEK DO SZOPKI” adresowany jest dla wszystkich grup wiekowych.
  • Celem konkursu jest uczczenie 800-lecia wystawienia przez św. Franciszka z Asyżu pierwszej żywej szopki.
  • W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy wykonają figurę baranka, którego można postawić w szopce. Baranek powinien mieć wymiary stojącego baranka (około; +/– 2 cm): długość – 20 cm, szerokość – 8 cm, wysokość – 16 cm. Baranek może stać lub leżeć.
  • Do wykonania „baranka” można użyć dowolnych materiałów: styropianu, tkanin, papieru, bibuły, włóczki, sznurka, modeliny, masy solnej itp. Baranek powinien być w naturalnych kolorach, których występuje na świecie (zamiast baranka może być także koza – ponieważ one pasły się razem z owcami).
  • Baranek powinien przypominać powszechnie znane wizerunki baranka, owieczki (kozy).
  • „Baranka” należy przynieść do kościoła (do zakrystii – po Mszy św.) najpóźniej do niedzieli 10 grudnia 2023 r.
  • W przygotowaniu „baranka” dopuszczalna jest pomoc osoby starszej (np. rodziców, dziadka, babci).
  • Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci najmłodsze, klasy III-IV, klasy V-VI, młodzież od VII klasy, dorośli.
  • Jury powołane prze ks. proboszcza będzie oceniało: podobieństwo do prawdziwych zwierząt (baranek, owca, koza), dobór i wykorzystanie materiałów, oryginalność pomysłu, wkład pracy, staranność wykonania „baranka”, ogólne wrażenie artystyczne.
  • Jury ogłosi wyniki konkursu i wręczy nagrody w niedzielę 17 grudnia 2023 r., po Mszy św. o godz. 10.30.