KONKURS PLASTYCZNY „LOGO PARAFII”

 • REGULAMIN
 • Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Celem konkursu jest próba zaprojektowania logo parafii.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Praca konkursowa – to projekt pt.: „LOGO PARAFII”. Logo to znak graficzny, w które skład powinno wchodzić dwa elementy: sygnet – przedstawienie graficzne (rysunek), np. Chrztu Pańskiego, osoby Jana Chrzciciela, symbole z tym związane itp.; nazwa – napis nawiązujący do nazwy parafii (pełna nazwa parafii brzmi: „Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance”). Napis nie musi zwierać pełnej nazwy parafii.
 • Projekt powinien byś: oryginalny – warto odejść od utartych schematów i stworzyć coś własnego; czytelny – logo powinno być z łatwością odczytane przez odbiorców; łatwy w zapamiętaniu – typografia i dobór kolorów mają pomóc, aby logo utkwiło w pamięci; spójny – odbiorca widząc logo powinien skojarzyć, że to jest logo parafii w Polance; użyteczny – logo będzie się pojawiać w różnych miejscach, w różnych rozmiarach i w różnych okolicznościach. W każdej z tej sytuacji musi dobrze wyglądać.
 • Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką (np. kredka, pastele, farby, pisaki, grafika komputerowa) na papierze z bloku technicznego, o formacie A4.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane przy pomocy rodziców, rodzeństwa, dziadka, babci.
 • Każda praca na odwrocie musi być podpisana: imię, nazwisko i wiek.
 • Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostarczyć do zakrystii lub kancelarii – do ks. proboszcza najpóźniej do niedzieli, 18 czerwca 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród będzie w sobotę, 24 czerwca 2023 roku, po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: do II klasy SP; III i IV; V i VI klasy SP, Młodzież od VII klasy SP i dorośli.
 • Kryteria oceniania prac: zgodność pracy z tematem; wartość merytoryczna pracy plastycznej; walory estetyczne; walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; oryginalność i pomysłowość; stopień trudności wykonania.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu prace będą opublikowane na stronie internetowej parafii i wystawione do publicznego oglądu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
 • W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r., a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r.)