OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 01.10.2023 r.

 • Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca. Dzisiaj popołudniu będzie zmiana tajemnic różańcowych – dla mężczyzn o godz. 14.00; dla kobiet o godz. 14.45.
 • Od 1 października do 31 marca Msze św. wieczorne w dni powszednie będą odprawiane o godz. 17.00.
 • Wraz ze zmianą godziny Mszy św. wieczornej przesuwa się także godzina urzędowania kancelarii parafialnej. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej parafii.
 • W poniedziałek, 2 października, o godz. 18.00 kolejny Krąg Biblijny. Krąg Biblijny jest dwa razy w miesiącu – w pierwsze i trzecie poniedziałki każdego miesiąca. Zapraszam wszystkich chętnych. Czytamy Księgę Rodzaju.
 • We wtorki i czwartki przez cały październik będą dodatkowe Msze św. o 17.00.
 • Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele będą odprawiane: w dni powszednie o 16.30, a w niedzielę o 15.30.
 • Zapraszam Grupy Parafialne to prowadzenia Nabożeństw Różańcowych. W kancelarii jest lista, na którą można się zapisać.
 • Dzieci po każdym nabożeństwie będą otrzymywały obrazki – „Żywe kamienie”. Będziemy poznawać różnych świętych i błogosławionych, którzy postawili Jezusa w centrum swojego życia. A do Jezusa prowadził ich różaniec. Na pierwszym Nabożeństwie – w niedzielę 1 października dzieci otrzymają książeczki, do których będą wklejać obrazki.
 • W środę 4 października po Mszy św. o godz. 17.00 będzie Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.
 • W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota w miesiącu. Możliwość spowiedzi od 15.00 do 17.40 we wszystkie trzy dni oraz 30 minut przed Mszą św. lub Nabożeństwem w pozostałe dni powszednie.
 • W czwartek różaniec o 16.30 poprowadzą rodzice z Róż Różańcowych modlących się za swoje dzieci.
 • Możliwość odwiedzin chorych w tym tygodniu będzie w piątek – 6 października od godz. 9.00. Proszę zapisywać chorych na listę w kancelarii
 • W sobotę 7 października chcemy otoczyć modlitwą różańcową nasze rodziny i całą naszą parafię. Po Mszy św. o godz. 7.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i przez cały dzień do godz. 21.00 rodziny i osoby indywidualne będą odmawiały Różaniec. W kancelarii jest lista na którą można się zapisywać na konkretną godzinę, by odmówić jedną część różańca. Jest to nasza odpowiedź na wielkie zło, które próbuje odebrać nam godność dzieci Bożych.
 • Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym – „Tajemnice różańcowe”. Praca konkursowa – to praca plastyczna (obraz) przedstawiająca jedną z 20 tajemnic różańcowych. Termin oddawania prac – 22 X 2023 r. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej parafii.
 • W zeszłą niedzielę Szkoła Podstawowa w Polance zebrała do puszek na stypendia dla uczniów 1933,30 zł. W imieniu dyrekcji i uczniów bardzo dziękuję.
 • Życzę dobrego tygodnia. Niech Bóg wszystkim błogosławi.

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

 • Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Celem konkursu jest zachęta do poznania tajemnic z życia Jezusa i Maryi, które rozważamy odmawiając różaniec.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Praca konkursowa – to praca plastyczna (obraz) przedstawiająca jedną z 20 tajemnic różańcowych.
 • Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np. kredka, pastele, farby, kolorowe kamyki lub bibuła naklejona na kartkę, rozcierana plastelina, itp. Można łączyć techniki – collage. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 • Prace powinny być wykonane na papierze z bloku technicznego, o formacie A3.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane przy pomocy rodziców, starszego rodzeństwa, dziadka, babci.
 • Każda praca na odwrocie musi być podpisana według wzoru: imię, nazwisko i wiek.
 • Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostarczyć do zakrystii lub kancelarii – do ks. proboszcza najpóźniej do niedzieli, 22 października 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród będzie w niedzielę, 29 października 2023 roku, po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: do II klasy SP; III i IV; V i VI klasy SP, Młodzież od VII klasy SP i dorośli.
 • Kryteria oceniania prac: zgodność pracy z tematem; wartość merytoryczna pracy plastycznej; walory estetyczne; walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; oryginalność i pomysłowość; stopień trudności wykonania.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu fotografie prac będą opublikowane na stronie internetowej parafii, a pracy wystawione do publicznego oglądu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
 • W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r., a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r.)