Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU

Udzielany jest na Mszy św. o godz. 10.30:

  • w każdą niedzielę
  • w uzasadnionych przypadkach w dowolnym umówionym terminie

Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii
najpóźniej tydzień przed chrztem:
1. Akt Urodzenia Dziecka
2. Zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa
3. Dowód osobisty rodziców
4. Chrzestni – zaświadczenie z parafii zamieszkania,
że są wierzący i praktykujący
5. Chrzestni miejscowi – indeks katechetyczny
Spotkanie przed Chrztem odbywa się
w umówionym terminie.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec klasy VIII szkoły podstawowej lub na początku klasy I szkoły średniej.

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczynają się pod koniec klasy VI szkoły podstawowej
Spotkania odbywają się w roku szkolnym raz w miesiącu
aż do przyjęcia sakramentu.
Dodatkowo przed samym przyjęciem sakramentu odbywają się nabożeństwa modlitewne i próby.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się
w III klasie szkoły podstawowej.
I Komunia Święta w naszej Parafii w maju.
Zasadniczo przygotowanie odbywa się na lekcjach religii.
Dodatkowo odbywają się spotkania modlitewne w kościele
(poświęcenie różańców, medalików książeczek itp.)

SAKRAMENT POKUTY

w dni powszednie – 30 minut przed każdą Mszą św.
I czwartki – od 15.00 do 16.55 (IV-IX – do 17.55)
I piątek – od 15.00 do 16.40 (IV-IX – do 17.40)
II piątek – od 15.00 do 16.25 (IV-IX – do 17.25)
pozostałe piątki – od 15.00 do 16.55 (IV-IX – do 17.55)
I soboty – od 15.00 do 15.55 (IV-IX – do 16.55)

SAKRAMENT CHORYCH

Udzielany jest na życzenie:
– w pierwsze soboty miesiąca podczas odwiedzin chorych
– podczas wezwania kapłana do chorego
– podczas Mszy św. dla chorych

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Osoby pragnące wstąpić do seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym. Więcej szczegółów w kancelarii parafialnej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo konkordatowe
I. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego:

  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Metryka chrztu (metryka jest ważna przez 6 miesięcy).
  • Zaświadczenie o bierzmowaniu
    (może być wypisane na metryce chrztu)

II. PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY
Posiadając wyżej wymienione dokumenty, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego), w celu spisania protokołu przedślubnego. W uzasadnionych wypadkach protokół przedślubny może być spisany w innej parafii, ale stosowne pozwolenie wystawia własna parafia.

III. INNE WAŻNE INFORMACJE

Kurs dla narzeczonych
Narzeczeni powinni odbyć kurs dla narzeczonych oraz uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych w poradni rodzinnej. Kurs dla narzeczonych można odbyć przed spisaniem protokołu przedślubnego.
https://sanktuarium.myslenice.pl/oficjalne-kursy-przedslubne-online-w-archidiecezji-krakowskiej

Zapowiedzi
Podczas spisywania protokołu przedślubnego, wypisywane są zapowiedzi przedślubne. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi należy dostarczyć do parafii zamieszkania. Po terminie ich wygłoszenia, zaświadczenie trzeba osobiście odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przedślubny.

Dyspensy
Podczas spisywania protokołu przedślubnego mogą być wystawione dyspensy – np. zwolnienie z obowiązku ogłoszenia zapowiedzi, lub pozwolenie kurii na zawarcie małżeństwa z osobą niewierzącą albo innego wyznania.

Spowiedź przedślubna
Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki, zobowiązujące do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych. Przy czym do pierwszej narzeczeni powinni przystąpić miesiąc przed ślubem.

Rozmowa duszpasterska
Po spisaniu protokołu przedślubnego i ustaleniu terminu ślubu, narzeczeni ponownie zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed terminem ślubu, w celu omówienia ceremonii, ustalenia udziału organisty we Mszy św., kościelnego, dekoracji kościoła, fotografa itp.

IV. ŚLUB
Narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do zakrystii co najmniej 15 minut przed godziną Mszy św., w celu podpisania dokumentów ślubnych.

Ślub w innym kościele
W przypadkach, gdy narzeczeni pragną mieć ślub w innym kościele niż swój parafialny, Protokół przedślubny spisywany jest w parafii, gdzie odbędzie się ślub.

POGRZEB

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej.
Dokumenty: akt zgonu, dokument regulujący własność grobu na cmentarzu, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych (jeżeli namaszczenie było udzielone poza parafią np. przez kapelana w szpitalu).
Osobiście zgłaszamy pogrzeb panu kościelnemu i panu organiście.