Duszpasterze

PROBOSZCZOWIE I DUSZPASTERZE Z MYŚLENIC

  • ks. prałat Edward Baniak – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Myślenicach w latach 1989 – 1995, budowniczy kościoła w Polance
  • ks. prałat Karol Jarosz – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Myślenicach w latach 1995 – 2010, prowadził prace wykończeniowe kościoła w Polance
  • Opiekę duszpasterską nad kaplicą w Polance prowadzili także wikariusze parafii Narodzenia NMP w Myślenicach: ks. Piotr Kowalczyk, ks. Leszek Harasz, ks. Marek Wcisło, ks. Marian Pietraszko

PROBOSZCZOWIE W POLANCE

  • ks. Zbigniew Biskup – pierwszy proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance w latach 2007 – 2020
  • ks. Wojciech Nitka – proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance od 23.09.2020 r.

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

śp. ks. Tadeusz Wróblewski (1902-1926). Wyświęcony w 1924 roku, był wikariuszem w Krakowie w parafii św. Szczepana. Zmarł w pierwszych latach kapłaństwa.

śp. ks. Józef Per (1912-1957). Wyświęcony w 1940 roku. Był zakonnikiem Zgromadzenia Zmartwychwstańców i radnym Poznania.

śp. ks. prałat Józef Kochan (1914-2004 ). Wyświęcony w 1938 roku. Był kapelanem Armii Krajowej w Gorcach podczas okupacji dlatego musiał szukać schronienia w Kanadzie.

śp. ks. Czesław Kochan (1929- ). Wyświęcony w roku 1954. Rodzonym brat ks. Józefa. Był zakonnikiem Zakonu Pijarów. Pracował również w Kanadzie.

ks. Łukasz Wielocha (wyświęcony w 2010 roku)

ks. Krzysztof Szlachetka SCJ (wyświęcony w 2010 roku)

O. Bartymeusz Kędzior OFM (wyświęcony w 2010 roku)

dk. Marek Hołuj (święcenia diakonatu – 2023 roku)