Duszpasterze

  • ks. prałat Edward Baniak – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Myślenicach w latach 1989 – 1995, budowniczy kościoła w Polance
  • ks. prałat Karol Jarosz – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Myślenicach w latach 1995 – 2010, prowadził prace wykończeniowe kościoła w Polance
  • Opiekę duszpasterską nad kaplicą w Polance prowadzili także wikariusze parafii Narodzenia NMP w Myślenicach: ks. Piotr Kowalczyk, ks. Leszek Harasz, ks. Marek Wcisło, ks. Marian Pietraszko

  • ks. Zbigniew Biskup – pierwszy proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance w latach 2007 – 2020
  • ks. Wojciech Nitka – proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance od 23.09.2020 r.