Grupy duszpasterskie

RADA PARAFIALNA

            Rada Parafialna liczy 14 członków. Rada Parafialna jest reprezentacją wspólnoty parafialnej i organem doradczym w Parafii. Rada Parafialna na bieżąco współpracuje z Księdzem Proboszczem, spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, średnio co 2 miesiące. Przewodniczący Rady Parafialnej w istotnych sprawach dotyczących Parafii ma stały kontakt z Księdzem Proboszczem. Wszyscy członkowie Rady Parafialnej są otwarci i zaangażowani w  duszpasterstwo parafialne mając na względzie dobro Kościoła i naszej Parafii.

ŻYWY RÓŻANIEC MĘŻCZYZN

            Róża Mężczyzn obecnie p.w. św. Jana Chrzciciela kontynuuje nieprzerwanie od lat 50-tych ubiegłego wieku modlitwę różańcową. Modlimy się na naszych spotkaniach za kościół święty, ojca świętego i zmarłych członków naszej róży. W naszej róży większość stanowią dojrzali mężczyźni, ale staramy się zaprosić do wspólnej modlitwy także młodszych.

ŻYWY RÓŻANIEC KOBIET

            Obecnie mamy trzy Róże Kobiet: Róża Matki Bożej Królowej Polski, Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Róża Matki Bożej Dobrej Rady. Spotykamy się na modlitwie w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i wymieniamy Tajemnicami Różańca. Codziennie odmawiamy jeden dziesiątek. Modlimy się za nasze rodziny, za dzieci i młodzież z parafii, za zmarłych i konających. Do naszych modlitw dołączamy intencje Ojca św. na dany miesiąc.

ŻYWY RÓŻANIEC RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI

            W naszej parafii modlą się trzy Róże Rodziców: Róża św. Rity, św. Moniki i św. Joanny. Spotykamy się  w naszym kościele  na początku każdego miesiąca, najczęściej w pierwszy czwartek, aby wspólnie odmówić jedną część  Różańca   w intencji naszych dzieci. Codziennie rozważamy jedną tajemnicę i odmawiamy jeden dziesiątek.  Przez Maryję prosimy Boga, aby ochronił nasze dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z naszych słabości i grzechów. Bogu powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że zaprowadzi je do Jezusa.

KRĄG BIBLIJNY

            Grupa kilkunastu osób, dla których Pismo Święte jest Księgą żywą i skuteczną. Grupa  spotyka się dwa razy w miesiącu – w pierwsze i trzecie poniedziałki po Mszy św. wieczornej. Czytając Pismo św. poznajemy okoliczności jego powstania, kulturę, ramy historyczne, co pomaga zrozumieć tekst. Uczymy się sposobów medytacji nad Słowem Bożym. Spotkania prowadzi ks. proboszcz czuwając nad poprawnością interpretacji. Czytamy po kolei, werset po wersecie wybrane księgi. Słowo Boże przykładamy do własnego życia, jak formę, która ma ukształtować naszą wiarę w Boga.

GRUPA MODLITEWNA

            Grupa modląca się w naszej parafii o trwałość małżeństw i świętość rodzin powstała w 2009 roku. Spotykamy się zawsze w trzecią środę miesiąca na modlitwie różańcowej. Modlimy się za nasze małżeństwa i prosimy Boga o błogosławieństwo w naszych rodzinach. Dołączamy też osobiste intencje, które polecamy Najświętszemu Sercu Jezusa przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP i Przeczystego Serca Św. Józefa.

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

            Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Jana Chrzcielna w Polance powstał 19 listopada 2021 roku z inicjatywy ks. proboszcza Wojciecha Nitki. Obecnie skład zespołu tworzy 5 kobiet.

            Pomoc, która jest udzielana, skierowana jest do potrzebujących z naszej parafii. Wspomagamy osoby starsze, samotne, schorowane i niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej a także rodziny z dziećmi, wielodzietne. Pomoc stała – polega na wydawaniu regularnie co dwa tygodnie produktów spożywczych. Jedzenie dla podopiecznych jest przewożone za pośrednictwem Banku Żywności w Krakowie. Osobom leżącym i niepełnosprawnym, które nie mają możliwości odebrać prowiantu osobiście lub przez kogoś z rodziny, paczki żywnościowe dostarczane są do domu. Z pomocy stałej korzysta łącznie 17 rodzin (51 osób). Zespół Charytatywny wydaje również żywność finansowaną przez Unię Europejską, rozdzielaną raz w miesiącu dla 10 rodzin (35 osób).

            Dodatkowo w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy ogłaszane są zbiórki produktów dla potrzebujących do koszy w 4 sklepach wiejskich. Przygotowywane i wydawane są później z nich paczki świąteczne dla 26 rodzin (62 osób). Z okazji Wielkanocy prawosławnej dla 5 rodzin z Ukrainy, które znalazły schronienie w OSP Polanka przekazujemy z parafii paczki świąteczne. W Dniu Dziecka i z okazji św. Mikołaja przygotowywane są upominki dla 25 dzieci z rodzin objętych pomocą stałą.

            Zespół charytatywny przy parafii Świętego Jana Chrzciciela w Polance wspomaga potrzebujących wypełniając charytatywną misję kościoła. Wszyscy członkowie zespołu pracują społecznie.

MARGARETKA

            Od czerwca 2021 r.  trwa w naszej parafii modlitwa za księdza proboszcza w ramach Apostolatu Margaretka. Grupa zawiązała się z inicjatywy parafian, którzy pragną modlić się za kapłanów. Margaretka, to siedem osób, z których każda modli się za kapłana w wyznaczonym dniu tygodnia.   Trwają przygotowania do utworzenia kolejnych siedmioosobowych grup za naszych księży rodaków.

            We wrześniu powstała inicjatywa Dziecięcych Margaretek Czasowych. Powstało cztery Margaretki Dziecięcych modlących się za księdza proboszcza oraz naszego rodaka, obecnego ks. diakona.

SŁUŻBA LITURGICZNA

            Służba liturgiczna pomału się odradza. Obecnie stanowi trzy grupy: lektorzy, ministranci, kandydaci (16 osób). Spotkania formacyjne dla lektorów i ministrantów odbywają się raz w miesiącu + okazyjne próby asyst. Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w tygodniu. Grupę lektorów i ministrantów animuje jeden z lektorów – Karol. Kandydatów prowadzi drugi z lektorów – Paweł. Proboszcz czuwa nad całością uzupełniając spotkania formacją duszpasterską.

SCHOLA

            Schola to przede wszystkim dziewczynki ze szkoły podstawowej, młodzież szkół średnich, studenci i osoby dorosłe. Od września 2022, nastąpiła zmiana osoby prowadzącej. Obecnie Odpowiedzialni za schole są P. Angelika wraz z córką Ingą. Schola gromadzi się przed Mszą św. o godz. 10.30 przygotowując śpiew podczas Eucharystii. W Scholi śpiewa kilkanaście osób.

DZIECI BŁ. CARLO ACUTISA

            Grupa liczy około 30 dzieci z klas III – V. Celem grupy jest stworzenie wspólnoty, w której pogłębia się relacje z Bogiem i między sobą. Patronem grupy jest bł. Carlo Acutis. Spotkanie składają się z trzech części. Najpierw jest formacja, potem poczęstunek i na koniec zabawa nawiązująca tematycznie do spotkania. Tematy spotkań oparte są na Roku Liturgicznym. Dzieci w atmosferze rodzinnej poznają Pana Boga, Jego Słowo, życie świętych, ucząc się nowych form modlitwy. Grupa chętnie angażuje się w nabożeństwa parafialne.

MŁODZIEŻ BŁ CARLO ACUTISA

            Grupa liczy około 20 osób z klas VI i VII. Patronem grupy jest bł. Carlo Acutis. Wspólnota gromadzi się raz w tygodniu. Młodzież na spotkaniach uczy się relacji, akceptacji oraz opierania swojego życia na Bogu. Spotkania odbywają się w formie dyskusji, czasem zagajonej fragmentem filmu. Podczas spotkań jest atmosfera rodzinna, w której łatwiej szukać odpowiedzi trudne pytania i dylematy. Spotkania są urozmaicone jakimiś słodkościami, które często przygotowuje sama młodzież. Grupa uczy się także odkrywać wartość i moc adoracji, dlatego każde spotkanie zaczyna się, albo kończy krótką adoracją w kościele.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

            Młodzież rozpoczyna przygotowanie od II półrocza klasy VI. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu, w trzech grupach (VI, VII, VIII). Ponadto młodzież chętnie bierze udział w Nabożeństwach parafialnych (Różańcowe, Roraty, Drogi Krzyżowe, Majówki), licznie udziela się w konkursach religijnych organizowanych przez parafię.

            Podczas ostatniego bierzmowania (06.10.2021) do bierzmowania przystąpiły trzy grupy: klasa VIII, klasa I szkoły średniej i grupa starszych, którzy z różnych powodów wcześniej nie przystąpiły do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (w sumie 36). W tym roku przystępuje tylko jedna grupa – klasa VIII (17 osób).

DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO I KOMUNII ŚW.

            Zasadnicze przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się na katechezie dla klas III. Ponadto dzieci wraz rodzicami gromadzą się na dodatkowych Nabożeństwach w kościele: poświęcenie różańców, medalików, świec, książeczek. Przy tej okazji odbywają się spotkania (konferencje) dla rodziców.

            Dzieci bardzo licznie uczestniczą w nabożeństwach parafialnych (Różańcowe, Roraty, Drogi Krzyżowe, Majówki), licznie udzielają się w konkursach religijnych organizowanych przez parafię.