Kapliczki

na podstawie książki Zbigniewa Bobowskiego, Kapliczki, krzyże, figury…, Indeks przydrożnych obiektów sakralnych Powiatu Myślenickiego, 2015

KAPLICA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
Fundacji Wojciecha Fijała, zbudowana na bazie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem, krytym dachówką. Nad wejściem mały daszek, a nad nim zaszklona wnęka z Matką Boską Niepokalaną. Wewnątrz neobarokowy ołtarz z drewnianą figurą św. Stanisława Biskupa. Nad nią malowany obraz Matki Bożej Niepokalanej. Po bokach dwie kolumny podtrzymujące czwórstopniowe, rozszerzające się ku górze cokoły, na których stoją dwie figury ewangelistów, dwie inne stoją po bokach ołtarza. Przed figurą św. Stanisława znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (peregrynacyjny). Po prawej na ścianie wisi Krucyfiks przeniesiony ze szkoły. Odnowiona w roku 1968 przez Józefa Hołuja. Wyposażona jest w ławki i światło elektryczne. Położenie: przy drodze głównej do Zawady, po prawej stronie. (obok nr 62)

FIGURA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO
Figura słupowa, jednoblokowa, fundacji Tomasza Szpakiewicza i Jana Ptaka, blok zakończony wydatnym gzymsem prostym, schodkowo rozszerzającym się ku górze, na którym mały cokolik stanowi podstawę rzeźby. Odnowiona przez amatora z Krzyszkowic. Zwieńczeniem słupa jest figura Jezusa Nazareńskiego pod metalowym daszkiem o pełnym łuku. Fundament dwupłytowy. Położenie: przy drodze głównej, na granicy Myślenic.

PIETA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
Figura słupowa pochodzi z 1838 r., kamienna, dwublokowa. Filar ujęty po bokach spływającymi wolutami u góry z wałkiem. Zwieńczony wydatnym, kostkowym kapitelem, w osi wypukłym, z pełnym łukiem nad elementem muszlowym. Wyżej cokół z wolutami i zatartym zaprawą miejscu w obrysie wklęsłorożnym, na którym osadzono rzeźbę. Pieta przykryta jest metalowym daszkiem. Inskrypcja: Jakup Jawor Fonda prosi o Zdrowaś… za dusze zmarłe, R.P. 1838. Poniżej obwoluty: DO MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ. Położenie: przy drodze głównej do Zawady, po prawej stronie. (na wysokości nr 18)

FIGURA ŚW. JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM JEZUS
Figura słupowa pochodzi z 1888 r., trójblokowa, z piaskowca, bloki oddzielone gzymsami. Poddana amatorskiej renowacji. Figura św. Józefa znajduje się pod metalowym pełnym daszkiem. W trzeciej kondygnacji od frontu w prostokątnej płycinie znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej Myślenickiej. Po lewej stronie (patrząc od przodu) w płytkiej wnęce o pełnym łuku jest płaskorzeźba św. Katarzyny, a po prawej w prostokątnej płycinie jest obraz „Promieniste Serce Jezusa”. Na drugiej kondygnacji od frontu w płytkiej wnęce o pełnym łuku znajduje się płaskorzeźba Św. Jana Chrzciciela; po prawej w prostokątnej płycinie, obraz Serce Jezus, a po lewej w prostokątnej płycinie obraz „Głowa Jezusa w koronie cierniowej. Na pierwszej kondygnacji od frontu w obwolucie widnieje mało czytelna inskrypcja: FUNDATOR JÓZEF HOŁUJ i REGINA ŻONA, R.P. 1888. Opieka: Władysław Wróblewski. Położenie: przy domu nr 182 / 151

FIGURA ŚW. DOMINIKA
Figura słupowa pochodzi z 1840 r.. Jednoblokowa, kamienna, zwieńczona postacią św. Dominika, nakryta metalowym daszkiem. Inskrypcja w obwolucie: Antoni i Katarzyna Hołuiowie Fondatorowie proszą o Pozdrowienie Anielskie, R.P. 1840. Położenie: w polach na północnym-zachodzie wsi.

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ
Kamienna kapliczka z napisem: O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Fundacja: Anna Wilk. Opieka: Maria i Tadeusz Wróblewscy. Położenie: przy domu nr 24.

KAPLICZKA ŚWIĘTEGO KRZYŻA
Kapliczka zawieszona na drzewie, po bokach Jezusa dwóch aniołów, poniżej mała figurka Matki Bożej. Opieka: P. K. Sałach. Położenie: obok domu nr 156.

KAPLICZKA JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Kapliczka postumentowa pochodzi z 2004. Jest to gipsowa figura w zaszklonej wnęce. Pod figurą napis: JEZU UFAM TOBIE, na postumencie: SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY MI UFAJĄ. Fundacja: Maria i Władysław Święchowie. Położenie: przy wewnętrznej drodze, obok domu nr 95.

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ Z LOURDES
Drewniana kapliczka na drzewie. Opieka: Danuta i Kazimierz Dziedzicowie. Położenie: przy bocznej drodze. (naprzeciwko domu nr 67)

KAPLICZKA NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Kapliczka z łamanego kamienia. Zaraz za nią ozdobny krzyż z małym płaskim daszkiem nad Chrystusem. Położenie: obok Straży Pożarnej.

KRZYŻ
Krzyż ozdobny, postawiony po II Wojnie Światowej. Położenie: na skrzyżowaniu przy drodze do Zawady.