PRZEPISUJEMY EWANGELIĘ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRZEPISUJEMY EWANGELIĘ”

 • Organizatorem konkursu jest Parafia św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Celem konkursu jest przybliżenie treści Ewangelii, uczynienie słów Ewangelii żywym Słowem Bożym oraz zachęta do częstego czytania Pisma Świętego.
 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych parafii św. Jana Chrzciciela w Polance, a także ich rodzin, przyjaciół, znajomych i wszystkich ludzi dobrej woli.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest ręczne przepisanie wyznaczonego przez organizatora fragmentu Ewangelii według podanego schematu.
 • Swój udział w konkursie należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej i odebrać fragment do przepisania, wzór (schemat) i kartkę, na której przepisujemy.
 • Wyznaczony fragment Ewangelii należy przepisać ręcznie na jednej stronie papieru z bloku technicznego w formacie A3 – 29,7 x 42 cm otrzymanym od organizatora. Przepisać można tuszem, pisakiem, cienkopisem koloru ciemnego, np. czarnego, brązowego lub granatowego itp. (tytuły i podtytuły mogą być w innym kolorze niż tekst – również ciemnym). Inicjał, ornamenty i ewentualna ilustracja do przepisywanego tekstu mogą być wykonane w dowolnych kolorach i dowolną techniką (grafika, rysunek, malunek).
 • praca musi być podpisana z drugiej strony kartki: imię, nazwisko, klasa lub wiek. Nie podpisywać pracy na pierwszej stronie!
 • Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostarczyć do zakrystii lub kancelarii – do ks. proboszcza
 • Prace należy oddać najpóźniej 19 lutego 2023 r..
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród będzie w ŚRODĘ POPIELCOWĄ, 22 lutego 2023 roku, po Mszy św. o godz. 17.00 w kościele.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Wszystkie pracę po ocenie przez Jury zostanę zebrane w jedną całość i oprawione w formie księgi stanowiącej Ewangeliarz, który zostanie wystawiony w kościele do oglądania i czytania.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu kopie najlepszych prac będą opublikowane na stronie internetowej parafii.
 • Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
 • W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r., a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r.)