KONKURS „NAŚLADUJMY ŚWIĘTYCH”

  • Konkurs „NAŚLADUJMY ŚWIĘTYCH” adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i nie tylko. Celem konkursu jest poznanie świętych i błogosławionych, którzy wstawiają się za nami w niebie.
  • W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy wykonają figurę (kukiełkę) świętego lub błogosławionego na otrzymanej wcześniej drewnianej kuli do ucierania (do odebrania w zakrystii). Do wykonania kukiełki można użyć dowolnych materiałów: tkanin, papieru, bibuły, włóczki, sznurka itp. W przygotowaniu kukiełki dopuszczalna jest pomoc osoby starszej (np. rodziców).
  • Kukiełka świętego lub błogosławionego powinna przypominać wizerunek danego świętego i posiadać atrybuty (np. palma, lilia, kielich, berło, itp.) charakterystyczne dla danego świętego.
  • Kukiełkę świętego lub błogosławionego należy przynieść kościoła (do zakrystii – po Mszy św.) najpóźniej do niedzieli 30 października 2022 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: klasy najmłodsze (od 0 do II); klasy młodsze (III-V); klasy starsze (VI-VIII); inne.
  • Jury powołane prze ks. proboszcza będzie oceniało: staranność wykonania kukiełki świętego; obecność atrybutów charakterystycznych dla świętego; stopień podobieństwa do wizerunku świętego; wrażenie ogólne. Jury ogłosi wyniki konkursu i wręczy nagrody w niedzielę 6 listopada po Mszy św. o godz. 10.30