29.09.2021 – poświęcenie figury św. Michała Archanioła

A-Michal-001

Zdjęcie 1 z 18