2022

Rok 2022 rozpoczęliśmy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponieważ 1 stycznia przypadł w sobotę, odbyło się jak co miesiąc nabożeństwo pierwszych sobót jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz modlitwa różańcowa rodziców za dzieci, kontynuowana jak w poprzednich latach pierwszego dnia każdego miesiąca. Tradycyjnie w pierwszą środę miesiąca odbyło się uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozpoczynające się Mszą św. z kazaniem, po której nastąpiło nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa i adoracja, kończąca się indywidualnym błogosławieństwem eucharystycznym. Przez cały okres świąteczny do 6 stycznia włącznie ks. Proboszcz odprawiał dodatkową Mszę św. o godz. 9.00. W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli na każdej Mszy św. poświęcona została kreda i kadzidło, każdy mógł wziąć do domu przygotowany pakiecik. W tym dniu na Mszy św. o 10.30 gościła w naszej parafii orkiestra strażacka z Bęczarki i Krzywaczki.

9 stycznia po Mszy św. o 10.30 schola zaprosiła wszystkich do uczestnictwa we wspólnym kolędowaniu w ramach adoracji Żłóbka. Starym i nowym kolędom towarzyszyły rozważania, a na zakończenie członkowie scholi przeprowadzili zbiórkę funduszy na leczenie poszkodowanego w wypadku dziewiętnastoletniego harcerza Jakuba Starzaka. Zebrane pieniądze przekazano rodzinie.

W drugim tygodniu stycznia ks. Proboszcz zakończył wizytę duszpasterską – kolędę. Wzorem ubiegłego roku w drugi piątek miesiąca odprawiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. w intencji zmarłych poleconych Bogu w wypominkach rocznych. 16 stycznia członkowie Rady Parafialnej odwiedzili domy i przeprowadzili zbiórkę do puszek na sprzątanie i dekorację kościoła. W trzecim tygodniu miesiąca jak w poprzednim roku w poniedziałek spotkał się Krąg Biblijny, a w środę odbył się tradycyjnie różaniec w intencji trwałości małżeństw i błogosławieństwa Bożego w rodzinach. 24 stycznia jak co miesiąc po Mszy św. wieczornej odprawione zostało nabożeństwo ku czci św. Jana Chrzciciela. Podczas tego nabożeństwa polecamy Bogu przez wstawiennictwo naszego Patrona intencje, które każdy może zapisać na kartce i wrzucić do skrzynki przy wejściu do kościoła. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 lutego na wszystkich Mszach św. poświęcone zostały gromnice. Tradycyjnymi obrzędami uczczeni zostali także św. Błażej ( 3 lutego) i św. Agata (5 lutego).

6 lutego na Mszy św. o 10.30 odbyło się poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych uczniów kl. III. To już początek ostatniego etapu przygotowania do I Komunii świętej. Od 13 lutego przez kolejne trzy niedziele trwało nabożeństwo czterdziestogodzinne, wynagradzające Bogu za grzechy nasze i całego świata. Podczas nabożeństwa trwała modlitwa i adoracja przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym po każdej Mszy św. aż do godz. 18.00.

17 lutego w godzinach południowych przez część Polanki przeszła silna wichura, która pozrywała i uszkodziła dachy na kilku domach. 20 lutego przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie wsi przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych. Zebraną kwotę podzielono według potrzeb dla pięciu najbardziej poszkodowanych rodzin.

20 lutego po Mszy św. o 10.30 odbyło się spotkanie organizacyjne dla chłopców, którzy chcą dołączyć do grona ministrantów. 27 lutego odbyło się pierwsze spotkanie i początek cyklu formacji dla kandydatów do bierzmowania – uczniów kl. VII.

24 lutego świat obiegła budząca grozę wiadomość – Ukraina została zaatakowana przez wojska rosyjskie i rozpoczęło się bombardowanie ziem ukraińskich. W ciągu kilkunastu dni do Polski, przede wszystkich do dużych miast i na tereny przygraniczne, przybyły dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy, głównie matek z dziećmi. Zostali oni otoczeni opieką samoistnie organizujących się wolontariuszy, wspartych pomocą ze strony państwa. W ramach relokacji uchodźców także do Polanki trafiło ok. 20 osób, które zostały ulokowane w strażnicy OSP i pozostawały pod opieką strażaków. W naszym kościele od dnia wybuchu wojny codziennie trwała modlitwa o pokój – śpiew Suplikacji, litania do św. Michała Archanioła patrona Ukrainy, a 27 lutego odprawione zostało nabożeństwo różańcowe w intencji ustania wojny. Składka w Środę Popielcową przeznaczona była na pomoc dla uchodźców.

2 marca rozpoczął się Wielki Post. Obrzęd posypania głów popiołem miał miejsce na wszystkich Mszach św. W piątek 4 marca na Mszy św. o 17.00 poświęcona została ufundowana przez sponsorów nowa Droga Krzyżowa – 14 płaskorzeźb z drzewa lipowego, wykonanych przez Zygmunta Patyńskiego, rzeźbiarza ze Skawinek. Jest on także autorem płaskorzeźby Jezusa Dobrego Pasterza w ambonce i Ostatniej Wieczerzy w ołtarzu. Zaraz po Mszy św. rozpoczęło się całodobowe nabożeństwo 24 Godzin Męki Pańskiej według pism Służebnicy Bożej Luizy Piccarrety. Rozważania te to owoc mistycznego zjednoczenia ich autorki z cierpieniem Chrystusa od Ostatniej Wieczerzy do złożenia w Grobie. Przez całą dobę grupy parafian w wybranych przez siebie godzinach słuchały rozważań, medytowały i modliły się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

Przez cały Wielki Post nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywały się w piątki po Mszy św. wieczornej i w niedziele po Mszy św. o 10.30, a Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00. W drugiej połowie marca w kościele można było nabyć baranki wielkanocne za dobrowolną ofiarę do puszki „Caritas”. We wszystkich sklepach w Polance zostały wystawione kosze na dary dla potrzebujących i samotnych. Z zebranych produktów panie z Zespołu Charytatywnego przygotowały przed świętami i dostarczyły do domów 26 paczek.

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego na każdej Mszy św. można było przystąpić do duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz jego rodziców. W tym dniu na Mszy św. o godz. 17.00 w łączności z papieżem Franciszkiem odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, prosząc o jak najszybsze ustanie krwawego konfliktu między tymi narodami.

W niedzielę 3 kwietnia rozpoczęły sie rekolekcje parafialne, które głosił ks. Tomasz Bochnak, wikariusz parafii Bożego Miłosierdzia w Mszanie Dolnej. Pierwszą naukę wygłosił już w sobotę, na Mszy św. wieczornej. W ciągu trwania rekolekcji naukami objęte były wszystkie grupy – dzieci, młodzież, dorośli. Poniedziałek był dniem spowiedzi , a wtorek został szczególnie poświęcony chorym – przed południem odbyła się Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a po godz. 11.00 ksiądz rekolekcjonista odwiedził obłożnie chorych w domach. Rekolekcje zakończyły się w środę Mszami św. z naukami dla wszystkich oraz nabożeństwem ku czci Przeczystego Serca św. Józefa i uwielbieniem Boga w Najświętszym Sakramencie, połączonym z indywidualnym błogosławieństwem (z racji pierwszej środy miesiąca). W tym dniu podczas nauki dla dzieci ks. rekolekcjonista poświęcił książeczki do nabożeństwa uczniom przygotowującym się do I Komunii św.

W piątek 8 kwietnia po Mszy św. o 18.00, mimo deszczowej i wietrznej pogody, licznie zgromadzeni parafianie wraz z ks. Proboszczem wyruszyli na Drogę Krzyżową ulicami Polanki. Na trasie ok. 1, 6 km przygotowane zostały stacje, wierni modląc się i rozważając Mękę Pańską nieśli drewniany krzyż i pochodnie, a całość zabezpieczali druhowie z OSP Polanka.

10 kwietnia Niedziela Męki Pańskiej rozpoczęła Wielki Tydzień. Na każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie palm. Od poniedziałku do Wielkiego Piątku ks. Proboszcz w wyznaczonych godzinach pełnił posługę w konfesjonale. Główne nabożeństwa Triduum Paschalnego – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, liturgia Męki Pańskiej i liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczynały się o godz. 18.00. Modlitwa i adoracja indywidualna oraz grupowa trwały w Wielki Czwartek przy Ciemnicy do godz. 22.00, w Wielki Piątek przy Ciemnicy i Grobie Pańskim od 7.00 do 23.00 i w Wielką Sobotę od 7.00 do 18.00. Poświęcenie pokarmów odbywało się na placu przykościelnym od 8.00 do 12.00 o każdej pełnej godzinie. W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 uroczystą procesją rezurekcyjną i Rezurekcją rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. W uroczystość Zmartwychwstania i w Poniedziałek Wielkanocny były dodatkowe Msze św. o godz. 9.00.

W drugą niedzielę wielkanocną obchodziliśmy uroczystość Miłosierdzia Bożego, poprzedzoną nowenną. W samo święto o godz. 15.30 odprawiona została koronka do Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwo do św. Jana Chrzciciela z racji 24 dnia miesiąca. Od tej niedzieli rozpoczęło się także specjalne przygotowanie naszej parafii do uroczystości poświęcenia kościoła. Miało ono formę 9-tygodniowej nowenny. Modlitewnym przygotowaniem była codzienna litania do św. Jana Chrzciciela, odmawiana po Mszy św. W niedzielnych kazaniach ks. Proboszcz wyjaśniał znaczenie samego poświęcenia oraz poszczególnych obrzędów, dokonywanych podczas tej uroczystości.

W maju tradycyjnie gromadziliśmy się na nabożeństwa majowe, odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o 15.30. Rozpoczęły się one uroczystą procesją w sobotę, 30 kwietnia. W kolejne soboty maja zapomnianym już nieco zwyczajem gromadziliśmy się przy kapliczkach na terenie całej wsi. I tak 7 maja nabożeństwo zostało odprawione obok boiska sportowego przy Grotce, w której znajduje się figura Niepokalanego Serca NMP, 14 maja przy kapliczce Matki Bożej z Lourdes obok domu p. Dziedziców, 21 maja przy figurze Matki Bożej Bolesnej przy drodze na Zawadę naprzeciwko p. Sądów, a 28 maja przy figurze św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus naprzeciwko domu p. Mitanów. Wszystkie te nabożeństwa odbyły się przy pięknej pogodzie i gromadziły wielu parafian.

3 maja modliliśmy się szczególnie do Matki Bożej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tradycyjnie w tym dniu o godz. 7.30 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji strażaków z OSP Polanka, prosząc dla nich o opiekę Matki Bożej i św. Floriana. 13 maja we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy nabożeństwo majowe odprawione zostało przed figurą Świętej Rodziny przed kościołem, a po nim nastąpiła procesja różańcowa w intencji naszej Ojczyzny. Podczas procesji trzykrotnie okrążyliśmy kościół, a parafianie nieśli relikwie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Za jego pośrednictwem modliliśmy się za naszą Ojczyznę w trudnym czasie napaści Rosji na Ukrainę, fali ok. 2 milionów uchodźców ukraińskich, którzy przybyli do Polski oraz widma wojny, która może rozlać się na całą Europę.

15 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii św. dla 16 dzieci, które do tych ważnych chwil przygotowała katechetka, p. Edyta Klęk – Hajdas . Ich przygotowanie trwało już od jesieni ubiegłego roku, zarówno podczas lekcji religii jak i spotkań oraz nabożeństw w kościele. Spotkaniami formacyjnymi objęci byli także rodzice. W sobotę 15 maja dzieci po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu pokuty, a w niedzielę o 11.00 podczas uroczystej Mszy św. przyjęły Jezusa w Eucharystii. W ciągu dni „białego tygodnia” trwała modlitwa w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. Dzieci wraz z rodzicami złożyły dar ołtarza – komplet obrusów. 22 maja na Mszy św. o godz. 10.30 swoje uroczystości mieli uczniowie kl. IV, obchodzący rocznicę I Komunii św.

Nabożeństwa majowe zakończyły się we wtorek 31 maja procesją eucharystyczną wokół kościoła, od 1 czerwca rozpoczęliśmy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbywały się one codziennie po Mszy św. 8 czerwca o godz. 10.00 ks. Proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Polance. W ten sposób rozpoczęły się obchody jubileuszu 160-lecia istnienia szkoły.

16 czerwca przypadło święto Bożego Ciała. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą św. na placu przy strażnicy OSP, po której zgromadzeni wierni udali się z procesją eucharystyczną do 4 ołtarzy. Ołtarz Eucharystii przygotowali gospodarze miejsca – strażacy, a na udekorowanej kwiatami, stroikami i wstęgami trasie procesji stały ołtarze przygotowane przez Róże Różańcowe kobiet (przy Grotce), mężczyzn (koło p. Sałachów), rodziców i uczniów kl. VII (koło p. Nalepów) oraz rodziców i dzieci pierwszokomunijnych (przy figurze Świętej Rodziny koło kościoła). W procesji bardzo licznie wzięli udział parafianie, a asystę procesyjną stanowiła Służba Liturgiczna, strażacy, dzieci w strojach komunijnych, dzieci sypiące kwiatki w strojach krakowskich. Podczas oktawy Bożego Ciała codziennie odbywała się procesja z Najświętszym Sakramentem, połączona ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zaraz po uroczystości Bożego Ciała rozpoczął się ostatni etap przygotowania parafii do poświęcenia kościoła, uroczystości szczególnej, ponieważ odbywa się tylko raz w historii danej świątyni. W pracach organizacyjnych ks. Proboszcza wsparli liderzy wszystkich grup parafialnych i Rada Parafialna. Duchowe przygotowanie stanowiło trwające od 22 do 24 czerwca Triduum Modlitewne, które poprowadził sercanin, ks. Stanisław Mieszczak, odpowiedzialny z ramienia Kurii za całą uroczystość. W każdy dzień Triduum o godz. 18.00 odprawiona była Msza św., a po niej procesja eucharystyczna wokół kościoła. Pierwszy dzień poświęcony był przypomnieniu znaczenia chrztu św. i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, czwartek był dniem modlitwy za zmarłych. W piątek uczciliśmy relikwie św. Piusa X papieża, przeznaczone do umieszczenia w ołtarzu, ponadto zaprezentowały swoją pracę wszystkie grupy parafialne. Odbyły się także próby dla wszystkich osób zaangażowanych przy samej uroczystości poświęcenia, a przygotowane i rozdane wiernym broszury utrwaliły wiedzę na temat znaczenia poszczególnych obrzędów, sprawowanych podczas tego doniosłego wydarzenia.

W sobotę 25 czerwca wszystkie przygotowania do tej historycznej uroczystości zostały ukończone, drogi i domy udekorowane, a zaproszeni goście przybyli do świątyni – wielu duchownych, wśród nich m. in. ks. prałat Edward Baniak, inicjator budowy kościoła, ks. prałat Karol Jarosz, który przeprowadził proces odłączenia Polanki od parafii myślenickiej, ks. Marek Wcisło, były opiekun Polanki, ks. dziekan Andrzej Caputa, ks. Zbigniew Balon, proboszcz z Myślenic, księża rodacy Łukasz Wielocha, Krzysztof Szlachetka i Bartymeusz (Dariusz) Kędzior, siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela oraz grupa kleryków Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, zorganizowana przez seminarzystę z naszej parafii, Marka Hołuja. Wśród licznie zgromadzonych wiernych był również p. Józef Tomal, Starosta myślenicki wraz z wicestarostą, p. Rafałem Kudasem, p. Jarosław Szlachetka, Burmistrz Myślenic oraz p. Piotr Bernasik, autor projektu architektonicznego kościoła. Szkoła Podstawowa w Polance oraz OSP Polanka wystawiły poczty sztandarowe.

 Od godz. 16.30 rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Rozważania i modlitwy oraz śpiew z towarzyszeniem orkiestry wypełniły czas oczekiwania na przybycie ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Przybyłego znamienitego gościa i głównego celebransa przy drzwiach świątyni przywitał ks. Proboszcz wraz z koncelebransami, a następnie procesjonalnie wszyscy weszli do kościoła. Wewnątrz w imieniu parafian dostojnych gości przywitali przedstawiciele Rady Parafialnej – p. Joanna Kęs i p. Jerzy Cachel. Przedstawili oni historię powstania świątyni i poprosili o jej poświęcenie. Rozpoczęła się uroczysta Msza św. Na początku ks. Arcybiskup pobłogosławił wodę i pokropił wiernych, po czym nastąpiły kolejne obrzędy wstępne. Gdy nadeszła pora na liturgię słowa, ks. Arcybiskup uroczyście przekazał lekcjonarz lektorom. I czytanie przeczytał lektor Paweł Fornalik, II czytanie p. Zbigniew Sałach. Psalm odśpiewał kleryk, a „Alleluja” schola. Diakon odczytał Ewangelię , a następnie zaniósł ewangeliarz do ks. Arcybiskupa, który pobłogosławił nim zgromadzonych.

W wygłoszonej homilii ks. Arcybiskup nawiązał do treści I czytania z księgi Nehemiasza oraz do poematu „Kościół” autorstwa papieża Jana Pawła II, podkreślając znaczenie zarówno kościoła materialnego, budynku gromadzącego wiernych, jak i Kościoła rozumianego jako wspólnota. Podziękował także wszystkim parafianom za zaangażowanie w budowę i stopniowe urządzanie świątyni, która sprawowanymi obrzędami oddana zostaje Bogu na własność. Po wyznaniu wiary rozpoczęła się główna sekwencja ceremoniału poświęcenia kościoła, rozpoczęta przez złożenie w ołtarzu relikwii św. Piusa X papieża – dokonali tego ks. Arcybiskup i ks. Proboszcz. Następnie przedstawiciel Służby Liturgicznej (Maksymilian Mentel) procesjonalnie wniósł olej Krzyżma św., użyty do namaszczenia ołtarza przez ks. Arcybiskupa oraz namaszczenia zacheuszków – znaków konsekracyjnych na ścianach, którego dokonali ks. dziekan A. Caputa, ks. E. Baniak, ks. Ł. Wielocha i ks. Proboszcz. Następnie strażacy (T. Opydo, W. Wierciak, P. Morus, M. Tylko i M. Sałach) wnieśli do kościoła naczynia z rozpalonymi węglami i złożyli je na ołtarzu, a ks. Arcybiskup zasypał je kadzidłem i okadził ołtarz, po czym diakon dokonał okadzenia głównego celebransa, zgromadzonych wiernych i ścian kościoła.

Nadszedł moment ubrania pustego dotąd ołtarza – kobiety rozłożyły obrusy (E. Hajduk, M. Kozak, K. Lenart) mężczyźni przynieśli świece (J. Zięba, A. Dziedzic) a dziewczęta kwiaty (P. Szlachetka, Z. Mizera, K. Gorączko, A. Mika, E. Przęczek). Na zakończenie tej części zapalone zostały świece na ołtarzu, a przedstawiciele młodzieży męskiej zanieśli i ustawili świece przy zacheuszkach (I. Strzeboński, K. Zięba, Karol Hołuj, Krzysztof Hołuj). Wtedy rozbłysły wszystkie światła w kościele i rozpoczęła się liturgia Eucharystii.

W procesji z darami przedstawiciele wszystkich rodzin przynieśli do ołtarza chleb i winogrona (p. Brytanowie), kosz z produktami naszej ziemi (p. Pasternakowie), dar pieniężny na kościół (p. Szlachetkowie) oraz hostie i wino (p. Hołujowie). W podniosłej atmosferze i uroczystej oprawie dokonało się pierwsze na poświęconym ołtarzu Przeistoczenie. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do otwartego tabernakulum, przed którym trwała krótka adoracja w milczeniu, a po niej radosne uwielbienie Boga hymnem „Te Deum”, po którym nastąpiły obrzędy zakończenia.

Ks. Proboszcz złożył na ręce ks. Arcybiskupa serdeczne podziękowanie za obecność i przewodniczenie tej historycznej dla naszej parafii chwili, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji poświęcenia oraz działającym na co dzień w parafii, zaprosił też wszystkich obecnych na agapę – poczęstunek po zakończeniu uroczystości, przygotowany przez grupę kobiet. W imieniu parafian p. Nalepowie wręczyli ks. Arcybiskupowi kwiaty jako symbol wdzięczności. Nastąpiło podpisanie Aktu poświęcenia (konsekracji) kościoła – podpisy złożyli ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, ks. dziekan A.Caputa, ks. Proboszcz oraz p. J. Cachel, przewodniczący Rady Parafialnej. Na koniec ks. Arcybiskup udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa. Tuż po zakończeniu Mszy św. wierni w modlitewnym skupieniu podchodzili i na znak czci całowali ołtarz jako symbol Chrystusa, nad porządkiem czuwali strażacy.

Sprawne przeprowadzenie całej uroczystości wymagało pracy wielu osób, wśród których wymienić należy głównego organizatora, ks. proboszcza Wojciecha Nitkę, komentatora i współorganizatora ks. Stanisława Mieszczaka, całą Służbę Liturgiczną oraz pana kościelnego Zbigniewa Wielochę. Oprawę muzyczną tworzyli wspólnie pan organista Tomasz Ziółkowski, orkiestra strażacka z Bęczarki i Krzywaczki oraz schola parafialna.

26 czerwca, w niedzielę odpustu ku czci św. Jana Chrzciciela, na każdej Mszy św. trwało dziękczynienie za dar poświęcenia kościoła, prowadzone przez ks. St. Mieszczaka, które stanowiło dopełnienie i posumowanie niezwykłej uroczystości z poprzedniego dnia.

10 lipca o godz. 16.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. o Boże błogosławieństwo podczas budowy Domu Dziecka dla Sióstr św. Jana Chrzciciela. Zgromadzenie Sióstr Baptystynek, bo taka jest jego potoczna nazwa, zostało założone we Włoszech w II poł. XIX wieku, a jego charyzmatem jest służba Bogu i ludziom, zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy: osieroconym, opuszczonym, starszym i chorym. W Polsce mają cztery domy: dwa Rodzinne Domy Dziecka, jeden Dom Opieki dla Starszych i jeden Dom dla Studentów. Siostry kupiły działkę w Polance nieopodal kościoła i zamierzają rozpocząć budowę Rodzinnego Domu Dziecka. Docelowo mają tu zamieszkać trzy siostry i ok. dziesięcioro dzieci. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie placu budowy. Składka z niedzieli w całości przeznaczona została jako dar naszej parafii na początek tej budowy.

W poniedziałek 25 lipca z racji święta św. Krzysztofa po Mszy św. o godz. 18.00 ks. Proboszcz poświęcił pojazdy mechaniczne. 28 i 29 lipca przy kościele trwała zbiórka elektroodpadów. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc Kościołowi na Wschodzie, co jest szczególnie ważne w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP na każdej Mszy św. odbyło się tradycyjne poświęcenia kwiatów i ziół, a o 10. 30 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dożynkową, dziękując za tegoroczne zbiory. Nabożeństwo uświetniła zaproszona orkiestra strażacka. 21 sierpnia uczciliśmy św. Piusa X papieża, którego relikwie znajdują się w ołtarzu w naszym kościele. 26 sierpnia w uroczystość NMP Częstochowskiej od godz. 16.00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17.30 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny i odnowiliśmy Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

1 września o godz. 9.00 odprawiona została Msza św. w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrekcji i wszystkich pracowników szkoły w Polance, która rozpoczęła nowy rok szkolny i katechetyczny. Ks. Proboszcz zaprosił wszystkie chętne dzieci i młodzież do salki parafialnej na cotygodniowe spotkania formacyjno–zabawowe dla dwóch grup wiekowych, kl. III – V i VI – VIII. Rozpoczął się także nowy cykl spotkań formacyjnych dla kandydatów na ministrantów, kandydatów do bierzmowania oraz chętnych do śpiewania w scholi. 11 września przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Polance we współpracy z Fundacją św. Mikołaja przeprowadzili zbiórkę do puszek na stypendia dla uczniów zdolnych pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Fundacja podwaja kwotę zebraną przez wolontariuszy i pozostawia ją do dyspozycji szkoły, która przyznaje wsparcie.

Przez wszystkie niedziele września modliliśmy się szczególnie do św. Michała Archanioła, śpiewając o 7.00 specjalne Godzinki, a o 15.30 odmawiając koronkę uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów. 8 września w święto Narodzenia NMP, zwane dawniej świętem Matki Bożej Siewnej, na Mszy św. o 7.00 i 18.00 ks. Proboszcz poświęcił ziarno przeznaczone do siewu. 19 września odprawiona została Msza św. w drugą rocznicę śmierci ks. Zbigniewa Biskupa, naszego pierwszego proboszcza.

24 września odbyła się parafialna pielgrzymka dziękczynna za poświęcenie naszej świątyni do Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Grupa pielgrzymów wyruszyła pieszo spod kościoła o 13.45, pozostali dotarli samochodami i o godz. 15.00 odprawiona została Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zakończyła się ona aktem podziękowania i ofiarowania się pod Jej opiekę, który odczytali p. Joanna Kęs i p. Jerzy Cachel.

Od października Msze św. wieczorne odbywały się o godz. 17.00 i poprzedzone były nabożeństwem różańcowym. Ks. Proboszcz zaprosił wszystkie grupy parafialne do prowadzenia Różańca w wybranym przez nie terminie. Jako widomy znak tego miesiąca przed ołtarzem zawisł różaniec z paciorków wykonanych przez dzieci w ramach konkursu na paciorek różańcowy z wizerunkiem swojej rodziny. Najciekawsze prace zostały nagrodzone 23 października po Mszy św. o 10.30. Również za każdorazowe uczestnictwo w Różańcu dzieci otrzymywały po 2 koraliki, z których na koniec miesiąca najwytrwalsi zestawić mogli cały różaniec – 59 paciorków. Komu się to udało, został nagrodzony. Nagrody pocieszenia otrzymali także ci, którym udało się złożyć przynajmniej jeden dziesiątek. Na początku listopada obok ołtarza zawisły 32 kompletne różańce oraz ponad 30 fragmentarycznych.

2 października na Mszy św. o godz. 10.30 odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po Mszy św. spotkanie z rodzicami tych dzieci. W piątek 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej od godz. 7.00 do 21.00 w naszym kościele trwała modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji rodzin i całej parafii. Modlitwę prowadziły rodziny, osoby indywidualne i grupy parafian w wybranych przez siebie godzinach według ustalonego porządku. Nieustający Różaniec zakończył się Apelem Jasnogórskim.

14 października w Dzień Edukacji Narodowej o godz. 9.00 została odprawiona Msza św. w intencji Dyrekcji, Nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Polance o błogosławieństwo Boże w ich pracy. 16 października przypadł kolejny Dzień Papieski, a z nim zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane pieniądze przeznaczone są na wsparcie dla zdolnych uczniów, pochodzących z mniej zamożnych rodzin. W drugiej połowie października ogłoszony został kolejny konkurs dla dzieci pod hasłem „Naśladujmy świętych”. Konkursowym zadaniem było wykonanie na drewnianej pałce do ucierania figurki wybranego świętego wraz z charakterystycznymi dla niego atrybutami, przy wykorzystaniu dowolnych materiałów. Powstały 42 figurki świętych, które zostały wyeksponowane na stopniach przed ołtarzem.

W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada o godz. 14.00 na cmentarzu w Polance odbyła się procesja i modlitwy za zmarłych, a po nich Msza św. w kaplicy cmentarnej. W związku z tym nie było Mszy św. o 16.00 w kościele, natomiast o 19.00 na cmentarzu odmówiony został Różaniec w intencji wiernych zmarłych. W Dzień Zaduszny 2 listopada Msze św. odbyły się o godz. 7.30, o 10.30 wraz z modlitwami za zmarłych i 17.00. Kolejne modlitwy w ich intencji odbywały się codziennie do 8 listopada po Mszy św. wieczornej, w każdy piątek listopada o 16.45 modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, a w każdą niedzielę o 15.30 odprawiony był Różaniec za zmarłych.

11 listopada w Święto Niepodległości o godz. 9.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę”. Ponieważ 13 listopada przypadł 6 Światowy Dzień Ubogich, przez cały tydzień można było składać ofiary do puszki „Caritas” z przeznaczeniem na pomoc dla potrzebujących na terenie Archidiecezji Krakowskiej. 20 listopada uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończył się rok liturgiczny. Po każdej Mszy św. przed wystawionym Jezusem Eucharystycznym odmówiliśmy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego NSPJ.

27 listopada przypadła pierwsza niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego, w którym hasłem przewodnim są słowa „Wierzę w Kościół Chrystusowy . Msze św. roratnie odbywały się w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele o 7.30. Dzieci uczestniczyły w Roratach, przychodząc do kościoła z lampionami. Przewodnikiem po tegorocznym Adwencie był św. Joachim, a pomocą były krótkie filmy, w które w przystępny sposób przybliżały dzieje bohaterów Starego i Nowego Testamentu. Każde nabożeństwo kończyło się pytaniami, a udzielone na kartkach poprawne odpowiedzi brały udział w losowaniu. Wybrana w ten sposób osoba zabierała do domu na jeden dzień figurkę Pana Jezusa. Podczas nabożeństw dzieci nauczyły się także piosenki ku czci błogosławionego Carlo Acutisa, beatyfikowanego w 2020 r. młodego Włocha, który zmarł w 2006 r. w opinii świętości, w wieku zaledwie 15 lat. Ks. Proboszcz poinformował, że wystąpił z prośbą o przysłanie do naszego kościoła relikwii tego błogosławionego.

Ogłoszony został również kolejny konkurs plastyczny – „Aniołowie w Betlejem” Zadaniem konkursowym dla chętnych było wykonanie postaci anioła do betlejemskiej szopki. Plonem konkursu było niemal 70 figur, które zostały ustawione przy szopce nieopodal ołtarza.
4 grudnia po raz kolejny w tym roku przeżywaliśmy ważne chwile – ks. Biskup Robert Chrząszcz przeprowadził wizytację kanoniczną w naszej parafii. Mocno napięty program obejmował Msze św. i spotkania ze wszystkimi grupami parafialnymi dorosłych i młodzieży, osobne spotkanie z Radą Parafialną oraz liderami lokalnej społeczności, odwiedziny rodzin oraz udzielenie sakramentu bierzmowania, do którego przystąpiło 17 osób. Na zakończenie ks. Biskup wyraził uznanie dla rozwoju naszej wspólnoty, podziękował za żywe uczestnictwo w życiu parafii oraz udzielił biskupiego błogosławieństwa.

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodziliśmy 15 rocznicę erygowania naszej parafii. Z tej okazji od godz. 12.00 do 17.00 trwała dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 15.00 odmówliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o opiekę nad całą parafią . Na stronie internetowej pojawił się także krótki film, poświęcony jej historii.

11 grudnia odbyło się poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W ostatnią niedzielę Adwentu kandydaci na ministrantów po przebytym przygotowaniu otrzymali specjane błogosławieństwo i rozpoczęli posługę przy ołtarzu. Aktualnie Służba Liturgiczna w naszej parafii liczy 16 osób.

W tym czasie weszliśmy w okres bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W kościele oraz we wszystkich sklepach w Polance można było złożyć dary dla osób samotnych i potrzebujących – pomocą charytatywną w parafii objętych jest ok. 25 osob. Pozyskiwaniu środków na pomoc dla najsłabszych służyło też rozprowadzanie świec adwentowych Caritas. Od 16 grudnia rozpoczęła się nowenna do Dzieciątka Jezus. Spowiedź adwentowa została zaplanowana od 19 do 24 grudnia w ustalonych godzinach. Wsparciem dla ks. Proboszcza byli zaproszeni kapłani. 24 grudnia po wieczerzy wigilijnej wielu parafian udało się do kościoła, aby tradycyjną Pasterką rozpocząć świętowanie Narodzenia Pańskiego. W okresie świątecznym i w Nowy Rok była dodatkowa Msza św. o godz. 9.00. Od 27 grudnia do 10 stycznia Ks. Proboszcz wraz z ministrantami odwiedzili parafian w ich domach w ramach wizyty duszpasterskiej.

Pod koniec roku z Watykanu popłynął apel o modlitwę w intencji emerytowanego papieża Benedykta XVI, ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 31 grudnia światowa opinia publiczna została poinformowania o jego śmierci. Benedykt XVI zmarł o godz. 9.34 w wieku 95 lat. Został pochowany w Grotach Watykańskich 5 stycznia 2023 r. W naszym kościele Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona została w Nowy Rok o godz. 9.00.

Stary rok pożegnaliśmy uroczystymi nieszporami ze śpiewem suplikacji o godz. 16.30 i Mszą św. , zakończoną hymnem „Te Deum”. Trudna sytuacja ogólnoświatowa oraz trwająca od lutego u polskich granic wojna Rosji z Ukrainą skłaniała do modlitwy o pokój na świecie i wygaszenie konfliktów. W naszej parafii kończący się rok był niezwykle bogaty w wydarzenia o wymiarze duszpasterskim i historycznym. W widoczny sposób gromadziły nas one wokół świątyni oraz budowały wspólnotę wiary i duchowych przeżyć

W cieniu tych ważnych wydarzeń trwało codzienne życie parafialne, zgodnie z kalendarzem liturgicznym odbywały się wszystkie nabożeństwa, trwała praktyka pierwszych piątków i sobót miesiąca, adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca oraz comiesięczne wizyty u chorych w domach z posługą duszpasterską. Wszystkie Żywe Różańce kontynuowały swoją pracę i modlitwę. Wobec zwiększającego się zakresu prac Zespołu Charytatywnego w naszej parafii ks. Proboszcz zwrócił się z apelem do mężczyzn o wsparcie dla pracujących w nim pań, ze względu na konieczność przywożenia i przeładowania dwa razy w miesiącu paczek z darami z Banku Żywności . Od jesieni Krąg Bibilijny spotykał się dwa razy w miesiącu, w pierwszy i trzeci poniedziałek, a tematem rozważań była Księga Tobiasza, Ozeasza, Hioba i Apokalipsa św. Jana. W związku ze zmianami w składzie scholi oraz rezygnacją Mikołaja Mentla z opieki nad nią, trwało organizowanie i przygotowanie do udziału w liturgii nowej grupy śpiewającej.