2020

Rok 2020 rozpoczęliśmy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 6 stycznia odbyło się poświęcenie kredy i kadzidła na pamiątkę pokłonu mędrców ze Wschodu, przybyłych do Betlejem w poszukiwaniu Jezusa, i złożonych przez nich darów. Jest to także Światowy Dzień Misyjny Dzieci.

2 lutego w uroczystość Ofiarowania Pańskiego na każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie gromnic, a o 10.30 świec dla dzieci komunijnych. 9 lutego rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne – całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, rozłożona na trzy niedziele poprzedzające Wielki Post. 11 lutego z racji Światowego Dnia Chorych o godz. 10.00 ks. Proboszcz najpierw spowiadał chorych, a następnie odprawił Mszę św. w ich intencji. Na zakończenie Mszy św. udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych.

26 lutego przypadła Środa Popielcowa. Obrzęd posypania głów popiołem rozpoczyna co roku czas Wielkiego Postu. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zostały zaplanowane tak jak w ubiegłych latach. 1 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu ks. Proboszcz poświęcił książeczki do nabożeństwa dzieciom z kl. III w ramach przygotowań do I Komunii św.

Pierwsze tygodnie 2020 r. przynosiły niepokojące informacje o rozszerzaniu się epidemii wirusa Covid-19, który najpierw pojawił się w Chinach, ale szybko rozprzestrzeniał się na całym świecie i wkrótce Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła przejście do stanu pandemii. Ogólnoświatowym problemem był brak leków na tę chorobę oraz szczepionek zapobiegających zachorowaniom.

Z początkiem marca pojawiły się pierwsze zachorowania w Polsce, niedługo potem pierwsze zgony. 25 marca weszły w życie obostrzenia sanitarne, m.in. ograniczające liczbę wiernych w kościele do 5 osób (nie licząc sprawujących posługę), wprowadzające obowiązek noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. W Archidiecezji Krakowskiej z dniem 29 marca ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Jednocześnie zachęcił do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw za pośrednictwem radia, telewizji bądź Internetu.

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w całej Polsce o 12.00 rozległo się bicie dzwonów, a we wszystkich kościołach odmówiono Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania pandemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych. W związku z obostrzeniami nastąpiły zmiany w życiu parafii – odwołane zostały rekolekcje, planowana Droga Krzyżowa ulicami Polanki oraz procesja z palmami w Niedzielę Palmową. Podczas Triduum Paschalnego, które przypadło w dniach 9 – 11 kwietnia, nie było adoracji grupowych, a pokarmy na stół wielkanocny ks. Proboszcz poświęcił przy domach, przejeżdżając przez wieś. 12 i 13 kwietnia obchodziliśmy Święta Wielkanocne, tak odmienne od wszystkich dotychczasowych.

Od 20 kwietnia ze względu na stabilną ilość zachorowań złagodzone zostały częściowo restrykcje sanitarne. Wprowadzono zasadę, że w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m², co w naszej świątyni oznaczało możliwość uczestnictwa w Mszy św. dla 20 osób. Wierni gromadzili się także wokół kościoła. W połowie maja kolejny raz złagodzono przepisy, dopuszczając w pomieszczeniach obecność 1 os. na 10 m². 28 maja ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski ograniczył stosowanie dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. do osób powyżej 65 roku życia, osób z objawami infekcji oraz czujących obawę przed zarażeniem. Życie powoli wracało do normy.

28 maja w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach odbyło się bierzmowanie. Młodzi ludzie w trzech grupach przystępowali do tego sakramentu, wśród nich 13 osób z naszej parafii. 11 czerwca przypadło Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św. o godz. 10.30 wyruszyła procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy, usytuowanych wokół kościoła. Ołtarze przygotowali strażacy OSP, ministranci i lektorzy, Róża mężczyzn i Róże kobiet. W asyście procesyjnej tym razem nie było dzieci w strojach komunijnych, jako że I Komunia św. w maju się nie odbyła ze względu na obostrzenia i została przeniesiona na koniec czerwca. Podczas uroczystości w sposób szczególny modliliśmy się o ustanie pandemii.

21 czerwca obchodziliśmy odpust ku czci naszego Patrona, św. Jana Chrzciciela. Suma odpustowa została odprawiona o godz. 11.30, a kazanie wygłosił pallotyn, ks. Rafał Nitek. Po Mszy św. rozpoczęła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła z udziałem strażaków, służby ołtarza, dzieci sypiących kwiaty i licznej grupy wiernych. Na zakończenie odśpiewany został hymn „Te Deum”.

26 czerwca zakończył się rok szkolny i katechetyczny, w którym od 25 marca nauka odbywała się w trybie zdalnym lub częściowo zdalnym. Msze św. na zakończenie roku odbyły się o 9.00 i 11.00. 28 czerwca w parafii odbyła się uroczystość I Komunii św. W trudniejszych niż zazwyczaj warunkach 16 dzieci przygotowywał do tego sakramentu katecheta p. Rafał Śmietana, wspomagany przez wychowawczynię klasy, p. Ewę Fornalik. Poprzedniego dnia odbyło się poświęcenie strojów komunijnych i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a następnie dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty. Była to też okazja do spowiedzi dla ich rodzin oraz dla dzieci obchodzących rocznicę swojej I Komunii św.

5 lipca uczniowie kl. IV obchodzili rocznicę I Komunii św. Msza św. w ich intencji odbyła się o 10.30. W tym dniu przeprowadzona była zbiórka do puszek dla poszkodowanych w wyniku powodzi, jakie pod koniec czerwca nawiedziły południowe województwa Polski, w tym Małopolskę. 25 i 26 lipca ks. Proboszcz święcił samochody z racji święta św. Krzysztofa, patrona kierowców. Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia MIVA Polska, działającego na rzecz zaopatrzenia misjonarzy w środki transportu, niezbędne w ich pracy.

14 sierpnia w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej po Mszy św. o 18.00 nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w intencji Ojczyzny i Kościoła. Modlitwa trwała do 23.00. 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP o godz. 7.30 ks. Proboszcz odprawił tradycyjną Mszę św. dożynkową, dziękując za zebrane plony, zachowanie od wielkich klęsk pogodowych. Wieniec dożynkowy i chleb z nowego ziarna przygotowali przedstawiciele wsi. 16 sierpnia po wszystkich Mszach św. odbyła się kolejna zbiórka do puszek, tym razem była to pomoc adresowana do mieszkańców Bejrutu w Libanie, którzy ucierpieli w wielkiej eksplozji chemikaliów zgromadzonych w portowych magazynach w tym mieście. Pomoc organizowała „Caritas” Polska. 26 sierpnia w uroczystość NMP Częstochowskiej, patronki Polski, po każdej Mszy św. nastąpiło odnowienie Aktu zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej.

1 września o godz. 8.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. W czasie nabożeństwa modliliśmy się o spokojną naukę i pracę dla uczniów i nauczycieli. Rozpoczęły się też spotkania dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 18 września odbyła się Msza św. w intencji dzieci i młodzieży, związana z ich patronalnym świętem, uroczystością św. Stanisława Kostki.

19 września w godzinach rannych zaniepokojenie wzbudził brak kontaktu telefonicznego oraz osobistego z ks. Proboszczem. Ponieważ drzwi na plebanię były zamknięte, wezwana została straż pożarna oraz policja. W asyście służb dokonano wejścia do pomieszczeń, gdzie stwierdzono, że ks. Proboszcz Zbigniew Biskup nie żyje. O tym fakcie powiadomione zostały władze kościelne, dokonano komisyjnego zapieczętowania kancelarii parafialnej i innych pomieszczeń. Opiekę nad parafią w tym trudnym dla nas czasie przejął ks. Dziekan Andrzej Caputa.

23 września w środę o 16.00 odbyła się w naszym kościele Msza św. żałobna przy trumnie śp. ks. Zbigniewa. Następnego dnia o godz. 12.00 w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie – Czyżynach odbyła się Msza św. pogrzebowa, po której ciało przewieziono na cmentarz w Nowej Hucie – Grębałowie i o 14.00 kondukt żałobny wyruszył spod bramy na miejsce wiecznego spoczynku.

Po niespodziewanej śmierci ks. Zbigniewa Biskupa do pracy w naszej parafii ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski skierował ks. Wojciecha Nitkę, wikariusza z parafii MB Różańcowej w Krakowie – Piaskach Nowych. Ksiądz Wojciech od 25 września odprawiał Msze św., a w niedzielę 27 września zwrócił się do wszystkich z prośbą o modlitwę w intencji owocnej służby duszpasterskiej w Polance. 3 października 2020 roku miało miejsce uroczyste objęcie parafii przez nowego Proboszcza. Liturgicznego wprowadzenia dokonał ks. Dziekan Andrzej Caputa.

Z powodu kolejnego zaostrzenia rygorów sanitarnych związanych z pandemią Covid-19 przy drzwiach wejściowych do kościoła zainstalowane zostały bezdotykowe podajniki wody święconej i elektroniczna stacja dezynfekcji rąk. Od 25 października wprowadzona została możliwość przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 9.30 oraz o 15.00.

Kilka dni później w całej Polsce zarządzono zamknięcie cmentarzy i odwołano procesje w dniu Wszystkich Świętych. Za zmarłych modliliśmy się w kościele od 1 do 8 listopada, a w każdy piątek i niedzielę listopada odmawiana była koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z modlitwami za zmarłych. Msze św. w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych odbywały się również w drugi piątek miesiąca. Od 8 listopada dalszym ograniczeniom uległa ilość osób obecnych w kościele – we Mszy św. mogło uczestniczyć 15 osób.

29 listopada rozpoczął się Adwent i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Roraty, które odbywały się w dni powszednie o 17.00, miały przewodnie hasło „Cud nad cudami” i ogniskowały się wokół tajemnicy oraz pobożnego przeżycia Mszy św.

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12.00 do 13.00 miała miejsce modlitwa w „Godzinie Łaski dla Świata”, zgodnie z życzeniem Maryi wyrażonym podczas objawień w Montichiari we Włoszech. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie modlili się na różańcu rodzice z Róż św. Rity i św. Moniki, odnowiony został Akt zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej, po czym nastąpiła indywidualna adoracja, a całość zakończyła się Mszą św. o godz. 17.00

8 grudnia Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa, a z jego obchodami związany został dar specjalnych odpustów. Ponieważ środa jest dniem poświęconym św. Józefowi, w naszej parafii począwszy od stycznia w każdą pierwszą środę miesiąca odbywać się będzie nabożeństwo ku czci Przeczystego Serca św. Józefa. W każdą trzecią środę miesiąca przed Mszą św. będzie kontynuowane odmawianie różańca w intencji o trwałość małżeństw i świętość rodzin.

W ramach przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia 15 grudnia rozpoczęła się nowenna do Dzieciątka Jezus. Ze względu na ograniczenia pandemiczne spowiedź adwentowa w tym roku rozłożona była na kilka dni, także z obecnością dodatkowych księży. 24 grudnia Pasterką o północy rozpoczęliśmy świętowania Bożego Narodzenia. 31 grudnia na zakończenie roku kalendarzowego odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, uroczyste nieszpory z suplikacjami i Msza św., a na zakończenie odśpiewany został hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

W okresie od października do grudnia w kościele i budynku parafialnym przeprowadzone zostały liczne prace remontowe. Udało się wymienić wszystkie grzejniki żeliwne na aluminiowe, nagrzewnicę do kościoła na bardziej wydajną, została doprowadzona ciepła woda do wszystkich łazienek i kuchni oraz zainstalowany piec gazowy do grzania wody, który w niedługiej przyszłości posłuży także do ogrzewania centralnego. Na parterze powstała kuchnia z pełnym wyposażeniem, a w przyziemiu wyremontowano łazienki. Pomalowane zostało mieszkanie proboszcza, sala parafialna, hall, kancelaria i zakrystia. W kościele na chórze powstało podwyższenie na organy, ułatwiające pracę panu organiście, oraz zamontowany został nowy projektor do wyświetlania pieśni, modlitw, prezentacji. W kościele została założona kamera do transmisji Mszy św. oraz alarm. Powstała także na bieżąco uzupełniana i bogata w informacje strona internetowa parafii. Ksiądz Proboszcz serdecznie podziękował parafianom za ofiarność, bez której nie udało by się tego wszystkiego przeprowadzić. Po konsultacji z Radą Parafialną podjęto decyzję o zmianie systemu sprzątania kościoła – dotychczasowe sprzątanie i dekoracja świątyni przez kolejne rodziny zamienione zostało na pracę zatrudnionej sprzątaczki, opłacanej ze specjalnej składki wśród mieszkańców wsi. Sprawy wystroju kościoła podlegać będą księdzu Proboszczowi.

Przez cały rok 2020, mimo wszystkich ograniczeń związanych z wystąpieniem pierwszej i drugiej fali pandemii Covid-19, w naszym kościele odbywały się Msze św. i tradycyjne nabożeństwa: majowe, czerwcowe, różańcowe, pierwsze piątki i soboty miesiąca. Wznowiła pracę Rada Parafialna, dokonano uzupełnienia jej składu. Działały trzy Róże różańcowe kobiet: Róża MB Nieustającej Pomocy, MB Królowej Polski, MB Dobrej Rady i jedna Róża mężczyzn – św. Jana Chrzciciela. Zmianka tajemnic różańcowych odbywała się w pierwszą niedziele każdego miesiąca. Trzeci rok działały dwie Róże rodziców modlących się za dzieci – Róża św. Rity i św. Moniki. Przez cały rok w trzecią środę miesiąca odbywał się różaniec w intencji trwałości małżeństw i świętości rodzin w naszej parafii. O oprawę muzyczną liturgii dbał organista p. Tomasz Ziółkowski. Działała także schola, gromadząca dziewczęta i chłopców, przygotowująca oprawę muzyczną Mszy św. w niedziele o 10.30 oraz we wszystkie święta. Prace scholi moderował Mikołaj Mentel. W każdą pierwszą sobotę miesiąca ksiądz odwiedzał chorych z posługą duszpasterską, dodatkowe odwiedziny miały miejsce przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Trwało przygotowanie dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania. Posługę kościelnego pełnił p. Zbigniew Wielocha.