2017

Rok 2017 rozpoczęliśmy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pod Jej opiekę oddaliśmy się, prosząc o pomoc we wszystkich potrzebach. 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele została poświęcona kreda i kadzidło. Modliliśmy się za misje i na to dzieło przeznaczona była składka. 28 stycznia odbył się uroczysty ingres nowego metropolity krakowskiego, ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, do katedry wawelskiej.

2 lutego, jak nakazuje tradycja, na każdej Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił gromnice, a na Mszy św. o 16.00 w ramach przygotowania do I Komunii św. odbyło się poświęcenie świec dzieciom z kl. III. Uroczystość Ofiarowania Pańskiego jest też Dniem Życia Konsekrowanego, składka z tego dnia przeznaczona była na zakony kontemplacyjne. 12 lutego rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne o charakterze ekspiacyjnym. Przez kolejne trzy niedziele trwała adoracja Jezusa Eucharystycznego, prowadzona w ustalonym porządku przez poszczególne grupy wiernych. Całodzienna adoracja kończyła się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

1 marca zaczął się Wielki Post. Od posypania głów popiołem w Środę Popielcową rozpoczęło się w parafii duchowe przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane było jak dotąd w piątki o 16.00 i 17.00 oraz w niedziele po Mszy św. o 10.30, natomiast w związku z przeniesieniem ostatniej niedzielnej Mszy św. na godz. 16.00, Gorzkie Żale były odprawiane o 15.00. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odbył się kolejny etap przygotowania dzieci do I Komunii św. – poświęcenie książeczek do nabożeństwa. 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ks. Proboszcz zachęcił do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego aborcją. W ramach dzieł wielkopostnych rozprowadzane były baranki na stół wielkanocny, przygotowane przez „Caritas” oraz zbiórka trwałej żywności dla potrzebujących. P. Lidia Nalepa z grupą wspierającą zadbała o przygotowanie paczek dla 10 rodzin i dostarczenie ich do rodzin i osób samotnych.

Od 26 do 29 marca trwały w parafii rekolekcje wielkopostne. Głosił je ks. Paweł Ochocki. Prowadził nauki rekolekcyjne dla dzieci, młodzieży uczącej się i pracującej oraz ogólne i stanowe dla dorosłych. 28 marca był dniem spowiedzi parafialnej, w konfesjonałach pełniło posługę 4 księży. Na zakończenie ks. rekolekcjonista udzielił wiernym specjalnego błogosławieństwa.

9 kwietnia wypadła niedziela Męki Pańskiej, w polskiej tradycji zwana Niedzielą Palmową. O godz. 10.30 wierni z palmami zgromadzili się przed kościołem. Ks. Proboszcz poświęcił palmy, po czym wyruszyła procesja dookoła kościoła, a następnie odbyła się Msza św. Po zakończeniu uroczystości zorganizowany został konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę.

13 kwietnia zaczęło się Triduum Paschalne. Rozpoczęła go jak zwykle Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, po której nastąpiła adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Trwała ona dalej od rana do liturgii i obrzędów Wielkiego Piątku, która rozpoczęła się o 18.00. Potem nastąpiło przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i dalszy ciąg modlitwy i adoracji. Wielka Sobota to czuwanie przy Grobie Pańskim, poświęcenie pokarmów i adoracja krzyża, a o 18.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej, zwieńczone Mszą św. i procesją rezurekcyjną. 16 i 17 kwietnia świętowaliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

22 kwietnia to kolejny ważny dzień dla społeczności naszej wsi. W tym dniu poświęcona została i oddana do użytku nowa strażnica OSP, budowana przez kilka lat staraniem strażaków – ochotników, m. in. z datków ofiarnie zbieranych każdego miesiąca wśród mieszkańców przez przedstawicieli Straży i Rady Sołeckiej.

23 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar wojny w Syrii. To decyzja Episkopatu Polski, podjęta w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka.

Wiosną przeprowadzone zostały prace remontowe. W kościele na chórze położone zostały antypoślizgowe płytki podłogowe, a na zewnątrz na murkach stanowiących ogrodzenie zainstalowano blaszane daszki i zabezpieczono oraz odmalowano ławki stojące przy kościele.

W połowie maja 15 naszych młodych parafian, uczniów kl. III gimnazjum, przystąpiło do sakramentu bierzmowania. Uroczystość odbyła się w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. 16 maja z racji święta św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, na Mszach św. o 7.00 i 18.00 odbyło się ucałowanie relikwii świętego.

21 maja 12 uczniów z kl. III szkoły podstawowej przystąpiło do I Komunii św. Klasa była przygotowywana do tego sakramentu przez katechetkę p. Edytę Klęk – Hajdas, a w sprawach organizacyjnych wspierana przez wychowawczynię, p. Ewę Fornalik. W dzień poprzedzający uroczystość o godz. 8.30 odbyło się poświęcenie strojów komunijnych i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych , a od 9.00 dzieci, rodzice i członkowie rodzin przystąpili do sakramentu pojednania. W sam dzień I Komunii św. o godz. 10.00 dzieci zgromadziły się przed kościołem, po czym ks. Proboszcz procesjonalnie wprowadził całą grupę do świątyni, aby po raz pierwszy w pełni uczestniczyli we Mszy św. Radość z tej uroczystości przedłużył tradycyjny „biały tydzień”, w czasie którego dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły codziennie w Mszy św. i nabożeństwie majowym, oraz pielgrzymka uczniów i opiekunów do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i do Wadowic, do Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Darem ołtarza od dzieci pierwszokomunijnych i osób bierzmowanych były mikrofony do kościoła.

28 maja przypadała uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tę niedzielę obchodziliśmy rocznicę I Komunii św. dzieci z kl. IV. Na każdej Mszy św. zaproszona do nas s. Anna z mówiła o Miłosierdziu Bożym, a o 15.00 wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

15 czerwca przypadło w tym roku Boże Ciało – święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Centralną uroczystością w naszej parafii była Msza św. o godz. 10.30, po której wyruszyła procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. Ołtarze rozmieszczone wokół kościoła przygotowali kolejno: strażacy z OSP Polanka, bierzmowani wraz z rodzicami, Róża mężczyzn i Róże kobiet. W procesji wzięła udział cała Służba Liturgiczna, strażacy ze sztandarem, dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki sypiące kwiaty oraz młodzież i licznie zgromadzeni dorośli. Na zakończenie procesji odśpiewany został hymn „Te Deum”. Po uroczystości Bożego Ciała obchodziliśmy uroczyście oktawę, a na jej zakończenie ks. Proboszcz poświęcił wianki z kwiatów i ziół leczniczych.

23 czerwca o godz. 8.00 odbyła się Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Uczniowie, rodzice i nauczyciele dziękowali Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski. W kazaniu ks. Proboszcz wskazywał, że nie ma wakacji od Pana Boga.

25 czerwca obchodziliśmy odpust parafialny. Uroczystą sumę odpustową, odprawioną o 11.30, sprawował ks. Paweł Ochocki, znany nam już z rekolekcji wielkopostnych. W kazaniu, osnutym wokół postaci Patrona parafii , św. Jana Chrzciciela, mówił o aktualności jego heroicznej i zdecydowanej postawy wobec zła, które widział wokół siebie. Po Mszy św. odbyła sie procesja z Najświętszym Sakramentem, w licznej asyście procesyjnej, z udziałem wielu parafian.

Święcenie samochodów w tym roku odbyło się 30 lipca, jako że w święto św. Krzysztofa ks. Proboszcz przebywał na turnusie rehabilitacyjnym. Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji, zostały przekazane na zakup samochodów dla misjonarzy, koordynowany przez stowarzyszenie misyjne MIVA Polska.

5 sierpnia, po kilkuletniej przerwie, wyruszyła pielgrzymka parafialna do Torunia, Lichenia, Kalisza i Częstochowy. Organizatorką pielgrzymki była p. Lidia Nalepa. Podczas tej pielgrzymki skrystalizował się pomysł stworzenia w parafii Róży rodziców modlących się za dzieci i dołączenia do ogólnopolskiej sieci takich Róż różańcowych. 27 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne dla chętnych, a już 1 września została zarejestrowana Róża św. Rity. Jej animatorką została p. Lidia Nalepa. Ponieważ chętnych było więcej, wkrótce utworzona została druga Róża, której patronką została św. Monika, a animatorką p. Małgorzata Żądło. Ta Róża została zarejestrowana 19 października.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP odbyło się dziękczynienie za plony tego roku. O 7.30 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dożynkową, na którą przedstawiciele wsi przynieśli wieniec dożynkowy i chleb z nowych plonów. Na każdej Mszy św. tradycyjnie święcone były zioła i kwiaty.

4 września o godz. 8.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Był to rok zmiany w systemie oświaty – do szkoły podstawowej wróciła klasa VII, a w kolejnym roku będzie to klasa VIII. Tym samym rozpoczął się okres wygaszania gimnazjów. 10 września na każdej Mszy św. kazania głosił ks. Antoni Wróblewski, proboszcz z Bodzanowa. Przedstawił postępy prac przy budowie kościoła i zbierał tacę na to przedsięwzięcie, bardzo ambitne dla niezbyt wielkiej parafii, liczącej ok. 1400 dusz. 24 września ks. Proboszcz poświęcił różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

1 października rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Pierwsze poprowadziła nowo powstała Róża św. Rity, gromadząca rodziców modlących się za dzieci. 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele odbył się „Różaniec do granic”, czyli wspólne odmówienie wszystkich 4 części Różańca. Ta inicjatywa fundacji „Solo Dios Basta” (Bóg sam wystarczy) miała na celu otoczenie Polski i świata modlitwą różańcową, a główne „strefy modlitwy” zostały wyznaczone na ogólnodostępnych terenach przygranicznych. Organizatorzy zachęcili do takiej modlitwy także w kościołach i kaplicach wewnątrz kraju.

6 października odbyła się przy kościele kolejna zbiórka elektroodpadów z przeznaczeniem na cele misyjne. 8 października obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Jednym z elementów tego dnia jest zbiórka funduszy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – stypendia dla niezamożnej młodzieży.

W dniach 19 – 23 października nasza parafia przeżywała święty czas misji. Zostały one przeprowadzone w związku z 10-leciem parafii oraz w nawiązaniu do 100 rocznicy objawień fatimskich. Misje głosił ks. Adam Podbiera, proboszcz z parafii św. Józefa na osiedlu Kalinowym w Krakowie – Nowej Hucie. Odbywał spotkania z dziećmi kl. I – III oraz IV – VI, z młodzieżą uczącą się i pracującą oraz z dorosłymi. Osobno spotkał się z małżeństwami na Mszy św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. W ramach misji odbyła się spowiedź parafialna oraz modlitwa za zmarłych członków naszej wspólnoty na cmentarzu w Polance. Na zakończenie udzielił zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa.

Listopad poświęcony był pamięci o zmarłych. 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14.15 rozpoczęła się modlitwa różańcowa i procesja na cmentarzu w Polance, a po niej Msza św. w kaplicy cmentarnej. W Dzień Zaduszny także licznie odwiedzaliśmy cmentarze. Przez cały miesiąc przed Mszą św. odmawiany był różaniec w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych. 19 listopada nasza parafia wzięła udział w zbiórce pieniędzy na rzecz potrzebujących, włączając się w I Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia. 26 listopada przypadła uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zamykająca rok liturgiczny. Po Mszy św. o 10.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

3 grudnia rozpoczął się Adwent i nowy rok liturgiczny. Jest to jednocześnie początek nowego dwuletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego ośrodkiem jest Duch Święty. Hasłem całego programu jest „Duch, który umacnia miłość”, a na rok 2017/18 wybrano słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia towarzyszyły Roraty, odprawiane w dni powszednie o 17.00, a w niedziele o 7.30. Podobnie jak w poprzednich latach dzieci przychodziły na Roraty z lampionami i brały udział w losowaniu figurki Matki Bożej, która na jeden dzień „wędrowała” do rodziny wybranego dziecka. W sklepach jak co roku zbierane były dary dla potrzebujących. Z zebranej żywności przygotowano 7 paczek. Inną formą wsparcia było rozprowadzanie wigilijnych świec „Caritas”.

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodziliśmy dziesięciolecie powstania naszej parafii, dziękując Bogu za całe dobro, jakiego doświadczyliśmy jako wspólnota parafialna. Na Mszy św. o godz. 16.00 ks. Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. 10 grudnia przypadł Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, obchodzony już po raz osiemnasty. Oprócz modlitwy w tej intencji w parafii zorganizowana została zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła w krajach Europy Wschodniej i na terenach byłych republik Związku Radzieckiego.

Bezpośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia była spowiedź adwentowa, która odbyła się 19 grudnia, w konfesjonałach posługę pełniło 4 kapłanów. 20 grudnia ks. Proboszcz udał się z dodatkową przedświąteczną wizytą do chorych. W kościele pojawiło się światełko betlejemskie, przekazane przez harcerzy z Myślenic. 23 grudnia została ustawiona szopka, a przy ołtarzu stanęły choinki. Ponieważ 24 grudnia wypadła niedziela, nie było Mszy św. o 16.00. W tym czasie w domach wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, a o północy śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęliśmy Pasterkę, a z nią świętowanie Bożego Narodzenia. Jak co roku schola zaprosiła wszystkich parafian na efektowny koncert tradycyjnych i nowych kolęd i pastorałek. Datki zbierane w czasie koncertu zostały przekazane na cel charytatywny – pomoc rodzinie chorej dziewczynki z Krzyszkowic.

27 grudnia odbył się tradycyjny obrzęd poświęcenia wina. W tym dniu ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską – kolędę w domach parafian. Ze względu na stan zdrowia księdza i konieczność wizyt u lekarza trwała ona nieco dłużej, zakończyła się pod sam koniec stycznia.

Ostatni dzień roku 2017 przypadł w niedzielę, była to niedziela Świętej Rodziny. O 16.00 odbyły się najpierw nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a po nich Msza św.

W roku 2017 życie parafii toczyło się zgodnie z ustalonymi zwyczajami. Odbywały się nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe, ponadto nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w czwarty piątek miesiąca. Co miesiąc grupa modlitewna pod kierunkiem p. Lidii Nalepy prowadziła różaniec w intencji o trwałość małżeństw i świętość rodzin. Do istniejących Róż różańcowych: Matki Bożej Dobrej Rady, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Chrzciciela dołączyły dwie kolejne, które podjęły dzieło modlitwy rodziców za dzieci – Róża św. Rity i św. Moniki. Systematycznie odbywała się spowiedź w pierwszy czwartek i piątek miesiąca oraz nabożeństwo eucharystyczne w tych dniach. Pierwsze soboty poświęcone były nabożeństwu do Niepokalanego Serca Maryi oraz odwiedzinom u chorych. Jak w poprzednim roku, z ks. Proboszczem na co dzień współpracowali: organista Tomasz Ziółkowski, opiekunka scholi Barbara Nalepa i kościelny Antoni Dziedzic. Materiały duszpasterskie dla chorych i ich opiekunów, pozyskiwane z myślenickiej Betanii, rozprowadzała p. Lucyna Paluszek – Cichoń.