2011

1 stycznia uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy. 6 stycznia odbyło się tradycyjne poświęcenie kredy i kadzidła, a każdy mógł wziąć poświęconą kredę z kościoła i oznaczyć drzwi swojego domu. Po raz pierwszy od 1960 r. był to dzień wolny od pracy.

20 lutego rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne, rozłożone jak w poprzednich latach na trzy niedziele. Adorację przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prowadzili ministranci, lektorzy, schola, Róże różańcowe, młodzież gimnazjalna i indywidualnie parafianie.

9 marca przypadł Popielec i początek Wielkiego Postu. Nabożeństwa wielkopostne odbywały się jak w ubiegłych latach – Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 i 17.00 oraz w niedziele po Mszy św. o 10.30, a Gorzkie Żale w niedziele o 17.00. W sklepach u p. Łapów, Pasternaków i w sklepie GS wystawione zostały kosze na dary żywnościowe, z których grupa charytatywna przygotowała 11 paczek dla rodzin w potrzebie i osób samotnych. W ramach pomocy „Caritas” wolontariusze ze Szkoły Podstawowej pod opieką p. Marii Żądło pomagali w rozprowadzaniu baranków wielkanocnych.

2 kwietnia, w 6 rocznicę śmierci Jana Pawła II zgromadziliśmy się na Mszy św., po której odbyła się adoracja i koncert w wykonaniu scholi, a o 21.37 rozpoczęła się procesja ze świecami.

Na początku kwietnia zakończył posługę w parafii organista p. Tomasz Chorzalski, który przyjął posadę organisty w Trzemeśni. Funkcję organisty objął myśleniczanin Mariusz Turała.

3 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy na zniszczony przez pożar XVII- wieczny klasztor OO. Bernardynów w Alwerni. Pożar wybuchł w nocy z 6 na 7 marca, strawił cały dach nad kościołem i klasztorem.

10 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je sercanin, ks. Paweł Kubik. W ramach rekolekcji odbyła się spowiedź parafialna, posługę w konfesjonałach pełniło 4 kapłanów. 17 kwietnia Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy bezpośredni okres przygotowań do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Na każdej Mszy św. było poświęcenie palm, o 10.30 odbyła się procesja z palmami wokół kościoła, a po niej Msza św. 19 kwietnia ks. Proboszcz udał się z dodatkową wizytą duszpasterską do chorych. 21 kwietnia w Wielki Czwartek od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne, przez cały Wielki Piątek trwała adoracja przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę odbyło się tradycyjne święcenie pokarmów, o 18.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej, a po nich Rezurekcja.

W okresie do Świąt Wielkanocnych miały miejsce prace remontowe w parafii, m. in. wymiana drzwi głównych i bocznych do kościoła i do zakrystii oraz wymiana okien. Zamontowany został także podjazd dla wózków przy bocznych drzwiach do kościoła. Przed Wielkim Tygodniem założona została też ozdobna, zwieńczona krzyżem mosiężna pokrywa na chrzcielnicę.

1 maja cała Polska przeżywała podniosłe chwile – w Watykanie odbyła się beatyfikacja Kardynała Karola Wojtyły – Ojca Świętego Jana Pawła II. W przeddzień tej uroczystości w parafii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa za naszego wielkiego Rodaka i czuwanie do 22.00.

6 maja w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach 12 uczniów klasy III gimnazjum z naszej miejscowości przystąpiło do sakramentu bierzmowania. Młodzieży z Myślenic i Polanki sakramentu tego udzielił ks. Biskup Jan Szkodoń na Mszy św. o godz. 18.00.

15 maja uroczyście obchodziliśmy dzień I Komunii Świętej. Dzieci i rodzice przygotowywali się do tej uroczystości przez cały rok szkolny na lekcjach religii i spotkaniach z ks. Proboszczem. We wrześniu wszystkie dzieci otrzymały poświęcone różańce, w grudniu medaliki, w lutym świece, w marcu modlitewniki. Nad wszystkimi przygotowaniami czuwała katechetka p. Edyta Klęk – Hajdas, przy wsparciu wychowawczyni klasy, p. Lidii Nalepy. 14 maja dzieci i rodziny przystąpiły do sakramentu pojednania. Po samej uroczystości nastąpił „biały tydzień”, a 22 maja ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w rocznicę I Komunii św. Wspólnym darem ołtarza od dzieci komunijnych i młodzieży bierzmowanej był dywan do prezbiterium i obrusy na ołtarz. Dzieci komunijne wraz z rodzicami i opiekunami odbyły też pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu i do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.

26 maja z racji Dnia Matki odbyła się Msza św. w intencji wszystkich matek z parafii, a po niej montaż słowno–muzyczny przygotowany przez scholę i oazę.

5 czerwca odbyła się zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. W bieżącym roku ukończony został stan surowy świątyni, będącej zobowiązaniem narodu polskiego wobec Pana Boga i wotum za wolność Ojczyzny.

12 czerwca przypadła uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki. W przeddzień wieczorem odbyło się modlitewne czuwanie, rozpoczęte Mszą św. o godz. 19.00, po której nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo czerwcowe oraz modlitwa z rozważaniami przygotowanymi przez scholę i oazę. O 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

23 czerwca w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Ołtarze wokół kościoła przygotowali kolejno: strażacy, ministranci, lektorzy, schola i oaza, Róża mężczyzn i Róże kobiet. W asyście procesyjnej wzięła udział cała Służba Ołtarza, strażacy, dzieci sypiące kwiaty i dzieci pierwszokomunijne. Przez całą oktawę odbywały się procesje, a na jej zakończenie ks. Proboszcz tradycyjnie poświęcił wianki.

26 czerwca świętowaliśmy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił misjonarz, ks. Franciszek Leżański. Po Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, w licznej asyście wiernych.

29 czerwca, w święto św. Apostołów Piotra i Pawła, modliliśmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI w 60-lecie przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Po Mszy św. o godz. 18.00 odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, a po niej nabożeństwo czerwcowe i adoracja.

25 lipca, w święto patrona kierowców św. Krzysztofa, ks. Proboszcz święcił samochody, a 31 lipca przed kościołem była zbiórka do puszek na poszkodowanych w lipcowych nawałnicach i powodziach w naszym kraju. Bardzo burzliwa i groźna pogoda spowodowała straty w niemal całej Polsce.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP Msza św. o 10.30 została odprawiona w intencji dziękczynnej za zebrane plony. Przedstawiciele rolników przygotowali wieniec dożynkowy i chleb z zebranego zboża. Na każdej Mszy św. było też poświęcenie kwiatów i ziół.

Po uroczystości Wniebowstąpienia NMP odbyła się czwarta pielgrzymka parafialna, tym razem do Ludźmierza, do Matki Bożej Królowej Podhala i do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Pielgrzymi dotarli też na Bachledówkę, tak mocno związaną z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II. Opiekę duszpasterską nad pielgrzymką sprawował ks. Łukasz Wielocha, organizacją zajmowała się p. Lidia Nalepa.

28 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas dorocznej pielgrzymki ruchu Światło – Życie, z rąk kardynała Stanisława Dziwisza, błogosławieństwo i Krzyż Animatora Dzieci Bożych otrzymała nasza parafianka Maria Nalepa. Życzymy Bożego błogosławieństwa w animatorskim trudzie.

W okresie letnim zostały wykonane kolejne prace przy kościele. Przede wszystkim dotyczy to robót przy dachu – wymiany zniszczonych rynien i poprawienia mocowania blach. Przed kościołem stanęły cztery ławki. Wymienione zostały też gniazda siłowe oraz pomalowana zakrystia. Jesienią została także zamontowana kurtyna powietrzna przy głównych drzwiach do kościoła, ograniczająca nawiew zimnego powietrza przez otwierane drzwi.

1 września ks. Proboszcz odprawił Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Tym samym rozpoczął się nowy cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania oraz I Komunii św. , skierowany zarówno do uczniów i kandydatów, jak i rodziców. 12 września o godz. 18.00 odbyła się Msza św. w intencji małżonków, połączona ze specjalnym błogosławieństwem i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Uroczystość ta odbyła się w łączności z XIX Pielgrzymką Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii.

Od początku października poszczególne grupy parafialne, Róże różańcowe i uczniowie kolejnych klas prowadzili nabożeństwa różańcowe. 2 października z racji święta Aniołów Stróżów odbyło się specjalne błogosławieństwo dzieci. 9 października obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”, połączony ze zbiórką pieniędzy na stypendia dla zdolnej niezamożnej młodzieży. W tym dniu także zakończył się Tydzień Miłosierdzia, w którym każdy mógł złożyć dar do kosza, umieszczonego w sklepach w naszej wsi. Z darów przygotowano 9 paczek dla potrzebujących.

Listopad był poświęcony pamięci o zmarłych. W uroczystość Wszystkich Świętych odbyły się tradycyjne obrzędy na cmentarzu, procesja i różaniec, a w kolejne dni przed Mszą św. odmawialiśmy różaniec w intencji dusz wypominanych w wypominkach rocznych. 11 listopada ks. Proboszcz odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny i różaniec za tych, którzy zginęli na wszystkich frontach wojen.

21 listopada o godz. 9.00 odbyła się Msza św. z okazji 150 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Polance. Jest to jedna z najstarszych szkół w Gminie Myślenice. W uroczystościach brali udział zaproszeni goście z władz samorządowych i oświatowych. Miesiąc wcześniej, 20 października, ks. Proboszcz poświęcił nowe szkolne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

27 listopada rozpoczął się Adwent. Roraty tradycyjnie odbywały się o 18.00 w dni powszednie i o 7.30 w niedziele. Dzieci przychodziły z lampionami, a te najbardziej systematycznie uczestniczące w Mszach św. roratnich na zakończenie otrzymały nagrody.

6 grudnia do scholi, oazy, ministrantów i lektorów przybył z wizytą św. Mikołaj. 11 grudnia po Mszy św. o 10.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy Panu Bogu za 4 lata istnienia parafii . Adorację zakończył śpiew hymnu „Te Deum”.

W sklepach kolejny raz wystawione zostały kosze na dary żywnościowe, pomoc otrzymało 7 rodzin. Przygotowaniem i dostarczeniem paczek zajęła się p. Maria Żądło. W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem ks. Proboszcz udał się z dodatkową wizytą do chorych 20 grudnia, a 21 grudnia całe popołudnie trwała spowiedź adwentowa. Grupa parafian zadbała o świąteczny wystrój kościoła, o ubranie choinek i przygotowanie szopki. Po wigilijnej wieczerzy w domach zgromadziliśmy sie o północy na Mszy św. pasterskiej i rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. W okresie świątecznym schola wystąpiła z bogatym koncertem tradycyjnych i nowych kolęd, w ciekawych aranżacjach.

28 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską w domach parafian, planując odwiedziny w 10 domach każdego dnia. Kolęda zakończyła się 27 stycznia 2012 r.

31 grudnia na zakończenie roku kalendarzowego odbyły się uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Msza św. dziękczynna za przeżyty rok.

W roku 2011 toczyło się systematyczne życie naszej wspólnoty parafialnej. Nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe odbywały się w zwyczajowym rytmie. W pierwsze czwartki i piątki miesiąca odprawiane były nabożeństwa eucharystyczne z litanią do Serca Pana Jezusa, a w pierwsze soboty nabożeństwa wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi i odwiedziny u chorych. Nadal dzięki p. Lucynie Paluszek – Cichoń utrzymywany był kontakt z duszpasterstwem chorych przy zespole „Caritas” Betania w Myślenicach . Działały trzy Róże różańcowe kobiet i jedna Róża mężczyzn, trwała też modlitwa na różańcu o trwałość małżeństw i świętość rodzin. Pracowała Oaza Dzieci Bożych, której animatorką była Maria Nalepa i Klaudia Marzec, oraz schola młodzieżowa pod kierunkiem Barbary Nalepy. Po roku pracy w parafii odszedł organista Tomasz Chorzalski, jego miejsce zajął Mariusz Turała. Kościelnym nadal był p. Stanisław Batko.