2010

U progu nowego roku kalendarzowego obchodziliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a 6 stycznia święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W tym dniu ks. Proboszcz poświęcił kadzidło i kredę. Każdy mógł wziąć kawałek poświęconej kredy do oznaczenia drzwi swojego domu.

31 stycznia rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne, trwające jak w ubiegłych latach przez trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem. Zorganizowaną adorację Najświętszego Sakramentu prowadziły Róże różańcowe, oprócz tego trwała adoracja indywidualna. 17 lutego przypadła Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. Nabożeństwa wielkopostne odbywały się jak w poprzednich latach – Droga Krzyżowa w piątki o 16.00 dla dzieci 17.00dla dorosłych oraz w niedziele po Mszy św. o 10.30, a Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 17.00. Od 18 do 20 marca odbywały się rekolekcje parafialne, które prowadził ks. Marek Piwowarczyk, sercanin. 19 marca od 13.00 trwała spowiedź wielkopostna, spowiadało 5 księży. 20 marca ksiądz rekolekcjonista odbył wizytę duszpasterską u chorych w parafii.

18 marca uczniowie III klasy gimnazjum przystąpili do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. Biskup Józef Guzdek w kościele Narodzenia NMP w Myślenicach na Mszy św. o godz. 18.00. Z naszej parafii do bierzmowania przystąpiły 23 osoby. Jako dar ołtarza ofiarowali ornat.

28 marca przypadła niedziela Męki Pańskiej. Na każdej Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił palmy, o 10.30 odbyła się procesja z palmami wokół kościoła, a po niej Msza św. Ksiądz ogłosił także konkurs na najładniejszą palmę – zwyciężyła p. Elżbieta Gwóźdź.

W ramach dzieł wielkopostnych w sklepach u p. Łapów i Pasternaków zostały wystawione kosze na dary dla potrzebujących, a wolontariusze – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polance rozprowadzali przy kościele baranki wielkanocne i stroiki świąteczne, przygotowane przy wsparciu Rady Rodziców. Wolontariatem szkolnym opiekowała się p. Maria Żądło, ona też organizowała pracę grupy charytatywnej.

1 kwietnia w Wielki Czwartek od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. Program Triduum oraz życzenia od ks. Proboszcza zostały dostarczone do wszystkich domów. Grupa mężczyzn zaprojektowała i przygotowała nową Ciemnicę i Grób Pański. Adoracje w Wielki Piątek i poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę przebiegło zgodnie z planem, a zwieńczeniem modlitw była Msza św. rezurekcyjna w sobotę wieczorem.

W kwietniu z funkcji organisty zrezygnował p. Tomasz Ziółkowski, a jego miejsce objął p. Tomasz Chorzalski z Myślenic.

10 kwietnia cała Polska pogrążyła się w szoku, a potem w żałobie – w Smoleńsku rozbił się samolot z 96 osobami na pokładzie. W katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi pasażerowie, udający się na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród ofiar był Prezydent Polski p. Lech Kaczyński z Małżonką, wielu wysokiej rangi polityków, oficerów, duchownych.14 marca w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. w intencji ofiar katastrofy, a po niej procesja wokół kościoła. Modliliśmy się o spokój duszy ludzi, tak nagle wezwanych przed Boży tron, oraz za naszą Ojczyznę w tym trudnym doświadczeniu.

16 maja w parafii odbyła się uroczystość I Komunii św. Dzieci wraz z katechetką p. Edytą Klęk – Hajdas, wspieraną przez wychowawczynię klasy p. Ewę Fornalik, przez cały rok szkolny przygotowywały się do sakramentu pojednania i eucharystii, poszerzając wiedzę, uczestnicząc w Mszach św. i nabożeństwach. Również rodzice uczestniczyli w cyklu spotkań i konferencji, prowadzonych przez ks. Proboszcza. W pięknie udekorowanym kościele po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy św.15 dzieci. Jako dar ołtarza dzieci wraz z rodzicami ofiarowały biały ornat. Przez cały następny tydzień w strojach komunijnych uczestniczyły w Mszach św. „białego tygodnia”, a 23 maja odbyła się Msza św. w rocznicę I komunii św. Zakończeniem okresu komunijnego była pielgrzymka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskieji do Wadowic.

3 czerwca obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o 10.30 procesjonalnie z Najświętszym Sakramentem udaliśmy się do czterech ołtarzy, umieszczonych wokół kościoła. Ołtarze przygotowali kolejno: strażacy z OSP Polanka, schola i ministranci, Róże kobiet i Róża mężczyzn. Procesja miała tradycyjnie bogatą oprawę. Przez całą oktawę po Mszy św. trwały procesje, a na zakończenie odbyło się poświęcenie wianków.

Od Wielkanocy trwały w parafii przygotowania do innych szczególnie ważnych uroczystości. W czerwcu dwóch diakonów z Polanki otrzymało święcenia kapłańskie i odprawiło swoje Msze św. prymicyjne. Ostatni raz kapłan z tej wioski został wyświęcony 65 lat temu, tym większa była nasza radość i duma.

5 czerwca w katedrze na Wawelu wyświęcony został ks. Łukasz Wielocha. Święcenia otrzymał z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a Mszę św. prymicyjną odprawił następnego dnia w naszym kościele o godz. 11.00. Kazanie wygłosił ks. Jan Jurczak. Nowy kapłan został skierowany do parafii w Krzyszkowicach koło Wieliczki.

12 czerwca w Stadnikach święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Antoniego Długosza otrzymał ks. Krzysztof Szlachetka. On także odprawił Mszę św. prymicyjną następnego dnia o godz. 11.00, a ponieważ należy do Zgromadzenia Księży Sercanów, o jego skierowaniu do pracy duszpasterskiej zadecydują władze Zgromadzenia. Kazanie podczas Mszy św. prymicyjnej wygłosił o. Artur Sanecki, rektor seminarium w Stadnikach.

Zgodnie z tradycją na okoliczność prymicji wieś przybrała odświętną szatę, droga od domu każdego z prymicjantów została udekorowana, a oni sami w wieńcu i otoczeniu najbliższych przybyli do kościoła. Parafianie licznie, z dumą z radością uczestniczyli w tych uroczystościach, przekazali też księżom rodakom dary od całej wspólnoty. Nowi kapłani przekazali parafii dary: ornaty, komże i kryształowe ampułki.

25 czerwca na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 27 czerwca obchodziliśmy odpust parafialny. Mszę św. odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Łukasz Wielocha, nowo wyświęcony kapłan z naszej wioski. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja, a całość zakończył śpiew hymnu „Ciebie Boga wychwalamy”.

29 czerwca, w uroczystość św. Piotra i Pawła Mszę św. prymicyjną w naszym kościele odprawił pochodzący z Myślenic o. Bartymeusz (Dariusz) Kędzior z Zakonu Ojców Bernardynów. Jego święcenia odbyły się 19 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej, a udzielał ich o. Biskup Herkulan Piotr Malczuk z diecezji odesko – symferopolskiej na Ukrainie. Wolą o. Bartymeusza było odprawienie Mszy św. prymicyjnej także w Polance, ponieważ jego rodzice przeprowadzili się niedawno do Krzyszkowic, ale w granicach naszej parafii, i tu zamierzają osiąść na stałe.

15 sierpnia ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dożynkową z podziękowaniem za zebrane plony. Przedstawiciele wsi przygotowali wieniec dożynkowy oraz dary -plony z pól i ogrodów. Na każdej Mszy św. w tym dniu odbyło się poświęcenie kwiatów i ziół. W drugiej połowie sierpnia odbyła się trzecia pielgrzymka parafialna. Tym razem celem pielgrzymów była Jasna Góra oraz Sanktuarium w Gidlach i Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Łukasz Wielocha, sprawami organizacyjnymi zajęła się p. Lidia Nalepa.

1 września odbyła się Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Rozpoczął się także nowy cykl przygotowania kandydatów do bierzmowania oraz formacji ministrantów. Do młodzieży adresowane było także Triduum przed uroczystością św. Stanisława Kostki.

W październiku rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe, które w tym roku odprawiane były przed Mszą św. Modlitwę różańcową prowadziły grupy młodzieży szkolnej, Róże różańcowe i inne grupy parafialne.10 października przypadł X Dzień Papieski, odbyła się zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli pomoc stypendialną dla zdolnej a niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Z inicjatywy Rady Rodziców i szkolnego wolontariatu przez trzy niedziele przed 1 listopada młodzież rozprowadzała znicze i wiązanki nagrobne.

W uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się procesja na cmentarzu połączona z różańcem i modlitwami za zmarłych oraz kazaniem, wygłoszonym przez ks. Zbigniewa Salę z Myślenic. W naszym kościele przez cały listopad codziennie przed Mszą św. odmawiany był różaniec w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych.

11 listopada ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny z racji Święta Niepodległości. Na noc z 12 na 13 listopada nasza parafia została zaproszona do prowadzenia adoracji w Kaplicy Wieczystej Adoracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Modlitwa trwała od 21.00 do 7.00 rano, dla chętnych zorganizowany został przejazd w trzech turach. W odpowiedzi na list ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w sobotę 27 listopada modliliśmy się w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych. Odbyła się Msza św. , a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00

28 listopada rozpoczął się Adwent i nowy rok liturgiczny. Msze św. roratnie w dni powszednie były o 18.00, w niedziele o 7.30. Na Roraty dzieci przychodziły z lampionami od drzwi były procesjonalnie prowadzone do ołtarza przez ks. Proboszcza. Na zakończenie Rorat systematycznie uczęszczający otrzymali nagrody. 30 listopada po okresie kandydackim do grona ministrantów zostali przyjęci nowi chłopcy.

Na początku grudnia wolontariusze ze szkoły podstawowej rozprowadzali bombki choinkowe, tradycyjne rózgi i jemiołę. W sklepach u p. Łapów i Pasternaków stanęły kosze na dary dla potrzebujących. Z tych darów grupa charytatywna przygotowała 12 paczek z żywnością i słodyczami. 18 grudnia odbyła się spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia, było 4 spowiedników.21 grudnia ks. Proboszcz dodatkowo odwiedził chorych w ich domach z posługą duszpasterską. Grupa parafian przygotowała w kościele choinki i szopkę. W noc wigilijną o 24.00zgromadziliśmy się na Pasterce, a potem uroczyście świętowaliśmy Boże Narodzenie i święto św. Szczepana. W tym świątecznym czasie schola zaprosiła wszystkich parafian na wspólne kolędowanie przy Żłóbku, a repertuar przygotowali wspólnie odchodzący opiekun scholi Dawid Cichoń i rozpoczynająca tę służbę Barbara Nalepa.

27 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął tradycyjną kolędę, którą zakończył 24 stycznia. W ostatni dzień roku kalendarzowego odbyły się uroczyste nieszpory i Msza św. w intencji parafian.

Praca duszpasterska w całym roku przebiegała rytmicznie. Nadal działały wszystkie Róże różańcowe, trwała też comiesięczna modlitwa o trwałość małżeństw i świętość rodzin. Wszystkie nabożeństwa, w tym pierwsze czwartki i piątki oraz pierwsze soboty miesiąca odbywały się zgodnie z utartym zwyczajem. Nastąpiły zmiany prowadzących oprawę muzyczną liturgii – od kwietnia nowym organistą został p. Tomasz Chorzalski, a od września nową opiekunką scholi młodzieżowej Barbara Nalepa. Kościelnym nadal był p. Stanisław Batko.