2007-10-07-Wizytacja – bp Józef Guzdek

Wizytacja_2007_001

Zdjęcie 1 z 9