KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KAPLICZKI NASZEJ PARAFII”

 • Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Celem konkursu jest poznanie kapliczek naszej parafii oraz zachęta do uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych organizowanych przy kapliczkach.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Praca konkursowa to praca plastyczna przedstawiająca jedną z kapliczek na terenie naszej parafii.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką np. kredka, pastele, farby, kolorowe kamyki lub bibuła naklejona na kartkę, rozcierana plastelina, itp. Można łączyć techniki – collage. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 • Praca powinny być wykonane na papierze z bloku technicznego, o formacie A3 (w pionie).
 • Praca konkursowa może być wykonana przy pomocy rodziców, starszego rodzeństwa, dziadka, babci.
 • Każda praca na odwrocie musi być podpisana według wzoru: imię, nazwisko i wiek.
 • Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostarczyć do zakrystii lub kancelarii – do ks. proboszcza najpóźniej do piątku, 24 maja 2024 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród będzie w niedzielę, 2 czerwca 2024 roku, po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: do II klasy SP; III i IV; V i VI klasy SP, Młodzież od VII klasy SP i dorośli.
 • Kryteria oceniania prac: zgodność pracy z tematem; wartość merytoryczna pracy plastycznej; walory estetyczne; walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; oryginalność i pomysłowość; stopień trudności wykonania.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu fotografie prac będą opublikowane na stronie internetowej parafii, a prace wystawione do publicznego oglądu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
 • W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r., a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r.)