KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – MOJA AUTOSTRADA DO NIEBA
– bł. Carlo Acutis moim przewodnikiem.

 • Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Celem konkursu jest zapoznanie z życiem i działalnością błogosławionego Carlo Acutisa oraz chęć naśladowania błogosławionego.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Polance.
 • Praca konkursowa – to plakat, na którym przedstawiony będzie jakiś jeden aspekt świętości bł. Carlo Acutisa, który już zrealizowałem w swoim życiu, albo zacząłem realizować, albo chcę zrealizować. Przykład 1. Carlo wykorzystywał Internet do ewangelizacji, podobnie ja chciałbym umieć posługiwać się Internetem w ten sposób – przedstawiam na swojej pracy Carlo przed komputerem i siebie przed komputerem. Obok wypisuje krótki cytat, który na ten temat powiedział Carło. Przykład 2. Carlo był wielkim czcicielem Matki Bożej. I ja często odmawiam różaniec. Przedstawiam Carlo i siebie z różańcem w rękach umieszczając cytat z życia Carla na ten temat.
 • Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np. kredka, pastele, farby, kolorowe kamyki lub bibuła naklejona na kartkę, rozcierana plastelina, itp. Można łączyć techniki – collage. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 • Prace powinny być wykonane na papierze z bloku technicznego, o formacie A3.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane przy pomocy rodziców, starszego rodzeństwa, dziadka, babci.
 • Każda praca na odwrocie musi być podpisana według wzoru: imię, nazwisko i wiek.
 • Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i dostarczyć do zakrystii lub kancelarii – do ks. proboszcza najpóźniej do niedzieli, 16 kwietnia 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród będzie w niedzielę, 23 kwietnia 2023 roku, po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: do II klasy SP; III i IV; V i VI klasy SP, Młodzież od VII klasy SP i dorośli.
 • Kryteria oceniania prac: zgodność pracy z tematem; wartość merytoryczna pracy plastycznej; walory estetyczne; walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; oryginalność i pomysłowość; stopień trudności wykonania.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu fotografie prac będą opublikowane na stronie internetowej parafii, a pracy wystawione do publicznego oglądu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
 • W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r., a także na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018 r.)