ANIOŁ DO SZOPKI

 • Konkurs „ANIELI W BETLEJEM” adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i nie tylko.
 • W konkursie wezmą udział wszyscy, którzy wykonają figurę Anioła na otrzymanych wcześniej stożku (tułów) i kulce (głowa) ze styropianu.
 • Do wykonania Anioła można użyć dowolnych materiałów: tkanin, papieru, bibuły, włóczki, sznurka itp.
 • Anioł może być w dowolnym kolorze lub kolorach.
 • Anioł powinien przypominać powszechnie znane wizerunki aniołów na obrazach, dekoracjach (długa tunika, skrzydła, włosy, aureola, itp.)
 • Figurę Anioła należy przynieść do kościoła (do zakrystii – po Mszach św.) najpóźniej do niedzieli 18 grudnia 2022 r.
 • W przygotowaniu Anioła dopuszczalna jest pomoc osoby starszej (np. rodziców, dziadka, babci).
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: klasy najmłodsze, klasy młodsze, klasy starsze, inne.
 • Jury będzie oceniało:
  • obecność atrybutów charakterystycznych dla Anioła;
  • dobór i wykorzystanie materiałów, oryginalność pomysłu; wkład pracy,
  • staranność wykonania Anioła,
  • walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka),
  • ogólne wrażenie artystyczne.
 • Jury ogłosi wyniki konkursu i wręczy nagrody w niedzielę 8 stycznia 2023 r., po Mszy św. o godz. 10.30.