ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Papież Franciszek 8 grudnia 2020 roku ogłosił rok św. Józefa. Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów.

Odpust zupełny zostaje udzielony:

  • tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.
  • tym, którzy idąc za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy.
  • rodzinom oraz narzeczonym, którzy wspólnie odmówią modlitwę różańcową.
  • tym, którzy codziennie zawierzą św. Józefowi swoją pracę oraz wzywają Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza.
  • tym, którzy codziennie odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.
  • tym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
  • Dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

Aby uzyskać dar odpustu zupełnego trzeba także wypełnić pozostałe warunki: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, odrzucenie wszelkiego przywiązania do grzechu.