2018

Wraz z całym Kościołem rok 2018 rozpoczęliśmy od uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, i do Jej matczynego serca zanosiliśmy prośby o Boże błogosławieństwo i pokój na świecie. 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego na pamiątkę pokłonu i darów Trzech Króli na każdej Mszy św. święcona była kreda do oznaczenia drzwi domów i kadzidło, symbolizujące modlitwę. 28 stycznia rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne, trwające przez trzy niedziele. Przed wystawionym Jezusem Eucharystycznym wierni modlili się od 7.30 do 16.00 w ustalonym porządku.

2 lutego w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwanego w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej, ks. Proboszcz na każdej Mszy św. poświęcił gromnice, a o 16.00 odbyło się święcenie świec dla dzieci przygotowujących się w tym roku do I Komunii św. W Środę Popielcową 14 lutego rozpoczęliśmy Wielki Post. Wielkopostne nabożeństwa odbywały się w jak w poprzednich latach. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu dzieci pierwszokomunijne otrzymały poświęcone książeczki do nabożeństwa. W sklepach we wsi można było złożyć dary dla potrzebujących, a w zakrystii nabyć baranki wielkanocne „Caritas”. Przed świętami ze złożonych darów zespół charytatywny, którym kierowała p. Wiesława Łapa, przygotował i dostarczył rodzinom i osobom samotnym 8 paczek z żywnością.

26 lutego o 16.30 odbyła się dodatkowa Msza św. w intencji Ojczyzny, rozpoczynająca w naszej parafii Jubileuszową Nowennę przed 100 rocznicą odzyskanie niepodległości. Inauguracji nowenny dokonał ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski 11 lutego w katedrze wawelskiej. Jej celem jest odnowa życia duchowego, a za Patronów kolejnych tej miesięcy modlitwy przyjęto świętych i błogosławionych Ziemi Krakowskiej.

11 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Grzegorz Lenart z Krakowa. Głosił nauki dla dzieci, młodzieży i ogólne oraz nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn. 13 marca od 7.30 do 10.00 oraz od 14.00 do 18.00 trwała spowiedź parafialna, a 14 marca na zakończenie nauk wierni otrzymali specjalne błogosławieństwo.

25 marca przypadła Niedziela Palmowa, o 10.30 ks. Proboszcz poświęcił palmy, z którymi udaliśmy się na procesję wokół kościoła, a następnie na Mszę św. Po liturgii odbył się konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę. 26 marca odbyła się dodatkowa wizyta z posługą sakramentalną u chorych w domach. 29 marca o 18.00 rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Przez trzy dni wierni uczestniczyli w nabożeństwach, w adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim, w poświęceniu pokarmów i adoracji krzyża. Triduum zakończyło się w Wielką Sobotę o 18.00 poświęceniem ognia, wody, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, a zwieńczeniem całości była procesja i Msza św. rezurekcyjna. Radość ze Zmartwychwstania Pańskiego świętowaliśmy 1 i 2 kwietnia.

8 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego przeprowadzona została zbiórka do puszek na działalność „Caritas” – jest to święto patronalne tej instytucji charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Na 9 kwietnia przeniesiona została uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Do dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego aborcją, które jest powiązane z tym świętem, przystąpiło w tym dniu w naszej parafii 10 osób.

3 maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, od lat związaną z narodowym Świętem Konstytucji. Oba te aspekty splatają się ze sobą i są szczególnie ważne w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W maju trwały też przygotowania do uroczystości I Komunii św., przypadającej w naszej parafii tradycyjnie w 3 niedzielę maja. Dzieci przygotowywał katecheta, p. Robert Śmietana, współpracowała z nim wychowawczyni klasy, p. Lidia Nalepa. Już 5 maja została przeprowadzona próbna spowiedź. 19 maja o 8.30 odbyło się nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie strojów komunijnych, a od 9.00 dzieci przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu pokuty. Była to jednocześnie okazja do spowiedzi dla ich rodzin i bliskich oraz dla dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św. 20 maja na Mszy św. o 11.00 odbyła się uroczystość I Komunii św., do której przystąpiło 16 uczniów kl. III. Przez następny „biały tydzień” dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły w Mszach św. i nabożeństwach majowych. 14 czerwca odbyła się pielgrzymka dla tych dzieci i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. 27 maja uczniowie kl. IV świętowali rocznicę swojej I Komunii św. na Mszy św. o 10.30. 22 maja grupa uczniów III klasy gimnazjum po trzyletnim przygotowaniu przystąpiła do sakramentu bierzmowania w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Myślenicach. Wspólnym darem dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych był nowy mikrofon na ambonkę.

Maj zakończył się uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Główne uroczystości odbyły się o godz. 10.30. Była to najpierw Msza św., a następnie uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy umieszczonych przy kościele. Pierwszy ołtarz tradycyjnie przygotowali strażacy, drugi rodzice dzieci pierwszokomunijnych, dwa kolejne przygotowały Róże mężczyzn i kobiet. W asyście procesyjnej brali udział ministranci i lektorzy, strażacy ze sztandarem, dzieci w strojach komunijnych i dzieci sypiące kwiatki. Przy każdym z ołtarzy rozważaliśmy tajemnice Eucharystii, a na zakończenie zabrzmiał hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Przez całą oktawę po Mszy św. odbywały się procesje, a w ostatni dzień ks. Proboszcz zgodnie ze starym zwyczajem poświęcił wianki z kwiatów i ziół leczniczych.

3 czerwca po raz kolejny gościliśmy ks. proboszcza Antoniego Wróblewskiego z Bodzanowa, który głosił kazanie na wszystkich Mszach św. i w ramach solidarnego wsparcia zbierał ofiary na budowę kościoła w swojej parafii. 22 czerwca o godz. 8.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. kończącą rok szkolny i katechetyczny dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Dziękowaliśmy za szczęśliwe dotarcie do kolejnej mety i prosiliśmy o Bożą opiekę podczas wakacji.

24 czerwca to dzień odpustu parafialnego ku czci Patrona, św. Jana Chrzciciela. Centralną uroczystością była suma odpustowa, która odprawił ks. Grzegorz Lenart. Na zakończenie Mszy św. licznie zgromadzeni wierni wyruszyli z procesją eucharystyczną dookoła kościoła.

25 lipca w święto św. Krzysztofa o godz. 7.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji kierowców. Tego dnia oraz w niedzielę 29 lipca można było poświęcić samochód lub inny pojazd.

15 sierpnia o godz. 7.30 odbyła się Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory. W kościele stanął wieniec dożynkowy, symbolizujący wdzięczność za plony i prośbę o urodzaj w kolejnych latach.

3 września zaczął się kolejny rok szkolny. O 8.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w tej intencji. Tym samym rozpoczął się nowy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania dla uczniów III kl. gimnazjum oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Cyklem spotkań objęci są także rodzice kandydatów. Dzieci z kl. III po opieką katechety też rozpoczynać będą swoje przygotowanie do I Komunii św.

15 września wyruszyła parafialna pielgrzymka do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu oraz do Starego i Nowego Sącza. Pielgrzymkę zorganizowała p. Lidia Nalepa.

18 września z racji święta św. Stanisława Kostki, jednego z patronów Polski, szczególnego patrona dzieci i młodzieży oraz patrona roku 2018, ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji wszystkich dzieci i młodzieży. 30 września nastąpiło poświęcenie różańców jako pierwszy etap przygotowań do I Komunii św. W tę niedzielę ks. Proboszcz poinformował, że studia i formację w Seminarium Duchownym rozpoczynają Marek i Emanuel, dwaj młodzi kandydaci do kapłaństwa z naszej parafii. Prosił, aby ich decyzję i wybraną drogę otoczyć modlitwą i wsparciem.

Październikowe nabożeństwa różańcowe odbywały się o godz. 17.30. Modlitwę prowadziły według ustalonego porządku m.in. Róże różańcowe, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 14 października przypadł XVII Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Jak co roku przeprowadzona został zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, żywy pomnik św. Jana Pawła II. 15 października o godz. 9.30 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji nauczycieli z racji Święta Szkoły w rocznicę nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Po Mszy św. nauczyciele poprowadzili modlitwę różańcową. W październiku wolontariat szkolny pod opieką p. Marii Mirońskiej i p. Lidii Nalepy przeprowadził zbiórkę pieniędzy do puszek na leczenie Michała – ciężko chorego lektora z Myślenic. Odbyła się też akcja „Odblaskowy Różaniec”. Wolontariusze po nabożeństwie różańcowym wręczali wychodzącym z kościoła odblaski i ulotki zachęcające do ich noszenia po zmroku.

Listopad upłynął pod znakiem modlitwy za zmarłych. W uroczystość Wszystkich Świętych o 14.00 na cmentarzu w Polance odbyła się procesja różańcowa z modlitwami za zmarłych, a o 15.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej. Modlitwa za zmarłych była kontynuowana 2 listopada, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, a przez cały listopad przed Mszą św. odmawiany był różaniec w ich intencji. 4 listopada po każdej Mszy św. zbierana była ofiara do puszek na operację sześcioletniego Kubusia z Myślenic, dotkniętego dziecięcym porażeniem mózgowym. Zbiórkę prowadzili członkowie jego rodziny i wolontariusze.

8 listopada po Mszy św. o 18.00 odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu – dziękczynienie za dar wolności przed 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i modlitwa za tych, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość. Adoracja zakończyła się o 21.00 Apelem Jasnogórskim. 11 listopada o 7.30 ks. Proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. za Ojczyznę w Narodowe Święto Niepodległości. O 12.00 we wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej odezwały się dzwony, symbolizujące naszą radość i wdzięczność za dar wolności.

25 listopada uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończył się rok liturgiczny. Po Mszy św. o 10.30 odbyło się wystawienie Jezusa Eucharystycznego, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odnowienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

2 grudnia rozpoczął się Adwent. Nowy rok liturgiczny przebiega pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, jest to kontynuacja dwuletniego programu duszpasterskiego , rozpoczętego w roku 2017. Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku dzieci uczestniczyły w Roratach z lampionami. Rozeszły się wszystkie świecie wigilijne „Caritas”, a w przygotowanie paczek świątecznych z ofiarowanych produktów żywnościowych włączył się wolontariat szkolny pod opieką p. Marii Mirońskiej i p. Lidii Nalepy. Przygotowano i dostarczono potrzebującym 8 paczek.

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. 9 grudnia w drugą niedzielę Adwentu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy w ramach wsparcia Kościoła na Wschodzie – w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. 19 grudnia ks. Proboszcz udał się z dodatkową wizytą do chorych z posługą sakramentalną, a 20 grudnia od 14.00 trwała przedświąteczna spowiedź parafialna.

Dzień 23 grudnia został ogłoszony Dniem Żałoby Narodowej w związku z katastrofą, jaka miała miejsce w czeskiej kopalni węgla w Karwinie. W wybuchu metanu zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków, a 10 osób zostało rannych. Następstwem wybuchu był pożar, który objął zawalone wyrobisko i uniemożliwił szybkie wydobycie ciał zabitych górników. W tę niedzielę modliliśmy się za ofiary tej i innych katastrof oraz za rodziny, które mierzą się z nagłym odejściem bliskich.

W przedświątecznym czasie w wystroju kościoła pojawiły się stroiki i choinki oraz szopka, a na zewnątrz dodatkowe oświetlenie. 24 grudnia o północy odprawiona została tradycyjna Pasterka, a 25 grudnia świętowaliśmy pamiątkę Narodzenia Pańskiego. 27 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął kolędę, której zasadnicza część zakończyła się 19 stycznia 2019r. Kończący się rok 2018 pożegnaliśmy uroczystymi nieszporami o 16.00, po których odprawiona została Msza św. w intencji parafian, z podziękowaniem za wszelkie doznane dobro i z prośbą do Bożej Opatrzności o opiekę w kolejnym roku.

Przez cały rok 2018 w parafii toczyła się systematyczna praca duszpasterska. Zgodnie z rytmem roku liturgicznego odbywały się nabożeństwa, trwała modlitwa w Różach różańcowych prowadzonych przez p. Stanisławę Fornalik, p. Antoninę Pałkę i p. Wojciecha Cieża. Nastąpiła zmiana zelatorki w Róży Matki Bożej Królowej Polski – ze względu na pogarszający się stan zdrowia p. Marii Batko zastąpiła ją w tej funkcji p. Jadwiga Węgrzyn. Działały dwie Róże rodziców modlących się za dzieci, które powstały w ubiegłym roku. Już dziesiąty rok trwała comiesięczna modlitwa o trwałość małżeństw i błogosławieństwo Boże w rodzinach. W każdym miesiącu odbywały się utrwalone zwyczajem nabożeństwa w pierwszy czwartek i piątek oraz pierwszą sobotę, a także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w czwarty piątek miesiąca. Funkcję organisty nadal pełnił Tomasz Ziółkowski a kościelnego Antoni Dziedzic, natomiast do wakacji scholą opiekowała się Barbara Nalepa, a po wakacjach służbę tę przejął Mikołaj Mentel.