2016

Rok 2016 rozpoczęliśmy od modlitwy do Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki i o pokój na całym świecie, jako że 1 stycznia katolicy obchodzą Światowy Dzień Pokoju. W tym roku tematem przewodnim były słowa: „Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój”. Dla Kościoła w Polsce, a już szczególnie Kościoła krakowskiego, najważniejszym wydarzeniem roku były Światowe Dni Młodzieży, organizowane w lipcu w Krakowie, i znaczna część pracy duszpasterskiej łączyła się z tym spotkaniem.

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego na każdej Mszy św. poświęcona została kreda do oznaczenia drzwi domów i kadzidło. 24 stycznia rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne – po każdej Mszy św. odbywało się wystawienie Jezusa Eucharystycznego i adoracja, prowadzona w ustalonym wcześniej porządku przez dzieci, młodzież i dorosłych. Nabożeństwo trwało przez trzy niedziele, do początku Wielkiego Postu.

2 lutego w uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest także Dzień Życia Konsekrowanego, w którym szczególnie Kościół wspomaga zakony kontemplacyjne i modli się za osoby, które całkowicie poświęciły swoje życie Bogu. W naszej parafii tradycyjnie w tym dniu ks. Proboszcz poświęcił świece dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 10 lutego przypadła Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post. Posypanie głów popiołem na znak pokuty odbyło się na wszystkich Mszach św. 11 lutego w Światowy Dzień Chorego o godz. 8.00 odbyła się specjalna Msza św. dla chorych, po której nastąpił obrzęd namaszczenia chorych. Przed Mszą św. była okazja do spowiedzi. 14 lutego przypadła 1 niedziela Wielkiego Postu, na Mszy św. o 10.30 nastąpiło poświęcenia książeczek do nabożeństwa dla dzieci pierwszokomunijnych.

Nabożeństwa wielkopostne odbywały się jak w poprzednich latach – Droga Krzyżowa w piątki i niedziele po Mszy św. o 10.30, Gorzkie Żale w niedziele o 17.00. U pana kościelnego można było nabyć baranki wielkanocne „Caritas”, a w sklepach stanęły kosze, do których można było składać produkty żywnościowe o długim okresie przydatności. Z zebranych darów, wzbogaconych o wędliny z masarni p. Pasternaków, grupa charytatywna, którą prowadzi p. Lidia Nalepa, przygotowała 8 paczek dla potrzebujących.

25 lutego w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach odbyła się uroczystość bierzmowania , do którego przystąpiło m. in. 8 kandydatów z naszej wsi. Sakramentu udzielił młodym ks. Biskup Grzegorz Ryś.

W dniach od 6 do 9 marca trwały w parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Łukasz Gołaś, pallotyn. W ramach rekolekcji odbyły się nauki dla dzieci, młodzieży uczącej się i pracującej oraz nauki ogólne i stanowe dla kobiet i mężczyzn. Integralną częścią była też spowiedź parafialna. Na zakończenie ks. rekolekcjonista zbierał ofiary na budowę kościoła oraz na prowadzenie radia internetowego swojej wspólnoty.

20 marca obchodziliśmy niedzielę Męki Pańskiej. Poświęcenie palm miało miejsce przed kościołem o godz. 10.30, następnie odbyła się procesja z palmami i Msza św. Po zakończonych uroczystościach komisja wybrała najładniejszą i najokazalszą palmę spośród wszystkich przyniesionych do kościoła.

Niedziela Palmowa rozpoczęła bezpośrednie przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 21 marca ks. Proboszcz odwiedził chorych z dodatkową przedświąteczną posługą sakramentalną. W ciągu kolejnych dni w kościele przygotowano Ciemnicę i Grób Pański. W Wielki Czwartek o 18.00 odbyła się Msza św. Wieczerzy Pańskiej, po której Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy i rozpoczęła się wieczorna adoracja do godz. 22.00. W Wielki Piątek od 7.00 kolejne grupy wiernych, m.in. poszczególne klasy ze szkoły podstawowej i gimnazjum, modliły się przed Jezusem Eucharystycznym. O 15.00 odprawiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia, po niej Droga Krzyżowa. O 18.00 rozpoczęła się liturgia Wielkiego Piątku z Komunią św., adoracja krzyża i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Adoracja przy Grobie Pańskim rozpoczęła się od odśpiewania trzech części Gorzkich Żali, a indywidualna modlitwa trwała do 22.30. W Wielką Sobotę przed południem wierni święcili pokarmy i adorowali krzyż, a o 18.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia, paschału, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, procesją i Mszą św. rezurekcyjną. 27 i 28 marca świętowaliśmy Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

17 kwietnia przypadła niecodzienna „studniówka” – sto dni dzieliło nas od rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji w Myślenicach odbyło się specjalne spotkanie, zorganizowane przez Komitet Parafialny ŚDM wspólnie z wolontariuszami z dekanatu, w trakcie którego można było zatańczyć poloneza, posłuchać muzyki, kupić książki i pamiątki z Peru oraz wesprzeć akcję „Bilet dla Brata” – z przeznaczeniem na zakup biletów do Polski dla trzech młodych niezamożnych mieszkanek Peru. To wydarzenie zapoczątkowało ostatni etap przygotowań do przyjęcia pielgrzymów oraz do udziału w Światowych Dniach Młodzieży.

Rozpoczynające się nabożeństwa majowe wprowadziły nas w uroczystości tego miesiąca. Odbywały się w dni powszednie po Mszy św., a w niedziele przed Mszą św. wieczorną. 3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie. 15 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odbyła się I Komunia św. w naszej parafii. 16 uczniów klasy III przygotowywało się do tej chwili przez cały rok szkolny pod kierunkiem katechetki, p. Edyty Klęk – Hajdas. Dzień wcześniej dzieci pierwszokomunijne, ich rodzice i bliscy oraz dzieci obchodzące w tym roku rocznicę Komunii św. przystąpiły do spowiedzi. Do 21 maja trwał „biały tydzień”, podczas którego dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły we Mszach św. i majówkach. 22 maja na Mszy św. o 10.30 świętowaliśmy rocznicę Komunii św. dzieci z kl. IV. Dzieci komunijne i ich rodzice uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

26 maja przypadło święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10.30, po której wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy, rozmieszczonych wokół kościoła. Ołtarze zostały przygotowane przez strażaków, scholę i lektorów, Różę mężczyzn i Róże kobiet. Przy każdym z ołtarzy modliliśmy się i wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii jednego z czterech ewangelistów. Na zakończenie ks. Proboszcz pobłogosławił zgromadzonych Najświętszym Sakramentem i odśpiewany został hymn „Ciebie Boga wychwalamy”.

Przez cały czerwiec trwały nabożeństwa czerwcowe, odprawiane po Mszy św. 19 czerwca odbył się odpust ku czci Patrona parafii, św. Jana Chrzciciela. Najważniejszą częścią była suma odpustowa, odprawiona o godz. 11.30. Kazania na tej i pozostałych Mszach św. wygłosił ks. Jan Adamowicz, pallotyn, misjonarz z Wenezueli. Po sumie wierni udali się z procesją eucharystyczną, w której wzięli udział wszyscy ministranci, lektorzy, strażacy OSP ze sztandarem, dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki sypiące kwiaty oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście.

24 czerwca ks. Proboszcz odprawił Mszę św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Ogłosił także, że są do nabycia koszulki ŚDM, które będą rozprowadzać wolontariusze. Od lipca niedzielna Msza św. z godz. 18.00 została przeniesiona na 16.00 z powodu znacznych utrudnień w ruchu drogowym, spowodowanym remontem wiaduktu między Polanką a Myślenicami.

13 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z wolontariuszami i osobami przyjmującymi pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. Ks. Proboszcz poinformował, że do parafii przybędzie dwoma autokarami 73 pielgrzymów z okolic Lublina i Tczewa oraz przekazał ogólne ustalenia przyjęte w rozmowie z organizatorami pielgrzymki. 18 lipca wolontariusze z naszej parafii odbyli spotkanie robocze, podczas którego przygotowali pakiety zwane „plecakami pielgrzyma” dla wszystkich nocujących w Polance. 20 lipca odbyło się drugie spotkanie z osobami przyjmującymi pielgrzymów, podczas którego potwierdzono ilość osób nocujących w każdym domu i ustalono termin odbioru pielgrzymów. Ks. Proboszcz rozpoczął także rozprowadzanie biletów do sektora E2 na czuwanie z Ojcem Świętym na Kampusie Miłosierdzia w Brzegach w dn. 30 lipca oraz na Mszę św. kończącą Światowe Dni Młodzieży w dn. 31 lipca.

Pielgrzymi przybyli do naszej parafii w piątek 29 lipca w godzinach południowych i po zakwaterowaniu się w domach udali się na krakowskie Błonia na Drogę Krzyżową z Ojcem Świętym Franciszkiem. W sobotę i niedzielę uczestniczyli w głównych uroczystościach w Brzegach. 1 sierpnia po Mszy św. w intencji gospodarzy przyjmujących pielgrzymów, która została odprawiona w naszym kościele, udali się w drogę powrotną do domów. Ich pobyt zapamiętamy jako radosne, dające pozytywną energię przeżycie.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP o godz. 7.30 odprawiona została Msza św. dziękczynna za zebrane plony. Z tradycyjnym wieńcem dożynkowym i chlebem z tegorocznych zbóż przybyli do kościoła przedstawiciele rolników. Na każdej Mszy św. ks. Proboszcz święcił zioła i kwiaty. 31 sierpnia odbyła sie spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego, a 1 września o godz. 8.00 Msza św. w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców, o Boże błogosławieństwo w nowym roku pracy i nauki. Uczniowie klasy III szkoły podstawowej rozpoczęli przygotowania do przyjęcia I Komunii św., pierwszym etapem było poświęcenie różańców, które odbyło się 25 września. Uczniowie wszystkich klas gimnazjum weszli w nowy cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania. 29 września w święto św. Archaniołów Rafała, Gabriela i Michała ks. Proboszcz zaprosił rodziców z dziećmi na Mszę św. i specjalne błogosławieństwo dzieci.

W niedzielę 2 października naszą parafię odwiedził ks. Antoni Wróblewski, proboszcz z Bodzanowa koło Wieliczki. Na wszystkich Mszach św. głosił kazania i zbierał tacę z przeznaczeniem na budowę nowego kościoła. 9 października Kościół w Polsce obchodził Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”, które nawiązywało do trwającego Roku Miłosierdzia oraz hasła tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Przy tej okazji zbierane były fundusze na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – stypendia naukowe wspierające zdolną młodzież. 13 października przy kościele odbierane były elektroodpady, a dochód z ich zbiórki przeznaczony był na pomoc bezdomnym. Przez cały październik trwała modlitwa różańcowa, prowadzona m. in. przez uczniów poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz inne grupy.

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych o 14.00 na cmentarzu w Polance rozpoczęły się modlitwy za zmarłych i procesja różańcowa. Tradycyjnie przez cały miesiąc przed Mszą św. odmawiany był różaniec za zmarłych. 6 listopada obchodziliśmy Niedzielę Powołań – przybyli do nas klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i na każdej Mszy św. opowiadali o swojej drodze powołania. Po Mszy św. o 10.30 odbyli spotkanie z dziećmi i młodzieżą.

10 listopada rozpoczęła się nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za KróIa i Pana. Sam Akt został uroczyście proklamowany 19 listopada w Łagiewnikach z udziałem Episkopatu Polski i władz państwowych, następnego dnia odmówiony we wszystkich kościołach w Polsce. Stało się to w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny i Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – Rok Miłosierdzia, trwający od 8 grudnia 2015 r.

27 listopada rozpoczął się Adwent. Wzorem ubiegłego roku ks. Proboszcz zachęcił, aby dzieci na Roraty przychodziły z lampionami. Kontynuowano także zwyczaj losowania, które dziecko zabierze do domu na cały dzień figurkę Matki Bożej, aby pomodlić się wspólnie z całą rodziną. Taka „wędrówka” figury Maryi to dodatkowe adwentowe przeżycie. W ramach działań charytatywnych rozprowadzano świece wigilijne „Caritas” i postawiono kosze na dary we wszystkich sklepach w Polance. Z zebranych środków spożywczych zespół pomocowy przygotował 10 paczek i dostarczył potrzebującym. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Proboszcz dokonał poświęcenia medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W modlitwie wspomnieliśmy także 9 rocznicę powstania naszej parafii. W tym dniu zakończył swoją posługę w Kościele krakowskim ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Nowym arcybiskupem krakowskim Ojciec Św. mianował ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

W ostatnim tygodniu Adwentu odbyła się spowiedź, w której pomagali księża z innych parafii, a ks. Proboszcz odwiedził chorych z dodatkową świąteczną posługą sakramentalną. Jak co roku grupa parafian przystroiła wnętrze kościoła choinkami, a na zewnątrz zainstalowano świąteczne oświetlenie. Zmontowana została także szopka betlejemska i po wieczerzach wigilijnych w domach wielu parafian udało się na Pasterkę, aby tradycyjnie o północy rozpocząć świętowanie Bożego Narodzenia. W okresie świątecznym schola kolejny raz przygotowała wokalno-instrumentalny koncert kolęd i pastorałek. Zwyczajem poprzednich lat miał on aspekt charytatywny – zebrane datki zostały przekazane na pomoc rodzinie w potrzebie ze względu na chorobę córek – bliźniaczek z Myślenic.

Tuż po świętach, 27 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Tym razem w domach parafian towarzyszyli mu nie tylko ministranci, ale także pan kościelny. Kolęda zakończyła się 21 stycznia 1017 r. 31 grudnia pożegnaliśmy stary rok, dziękując Bogu za otrzymane łaski, a w czasie uroczystych nieszporów i Mszy św. prosiliśmy Jezusa i Jego Matkę o błogosławieństwo i opiekę w nowym roku.

Światowe Dni Młodzieży i związana z nimi wizyta Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie wyróżniły rok 2016 spośród wielu innych. Poza tymi szczególnymi dniami codzienna praca parafii przebiegała spokojnie. Swoje miejsce miały wszystkie nabożeństwa, przewidziane rytmem roku liturgicznego. Nabożeństwa eucharystyczne związane z pierwszym czwartkiem i piątkiem miesiąca oraz pierwszo-sobotnie nabożeństwa maryjne były odprawiane regularnie, podobnie jak comiesięczna modlitwa o trwałość małżeństw i błogosławieństwo Boże w rodzinach oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odczytaniem przygotowanych przez wiernych próśb, uwielbień i podziękowań. W każdą pierwszą sobotę miesiąca ks. Proboszcz odwiedzał chorych w domach z posługą duszpasterską. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykały się wszystkie Róże różańcowe na tradycyjnych zmiankach. Dla dobra parafii i parafian pełnili służbę: organista Tomasz Ziółkowski, opiekunka scholi Barbara Nalepa oraz kościelny Antoni Dziedzic.