2014

Kolejny rok kalendarzowy rozpoczęliśmy od modlitwy o pokój na świecie, polecając się opiece Matki Bożej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Podczas Mszy św. ks. Proboszcz poinformował, że w tym roku czeka nas wizytacja kanoniczna parafii. 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli składka była przeznaczona na misje z racji Światowego Dnia Misyjnego Dzieci. 23 stycznia ks. Proboszcz zakończył kolędę.

2 lutego w uroczystość Ofiarowania Pańskiego na każdej Mszy św. odbył się obrzęd poświęcenia gromnic. Kościół obchodzi w tym dniu Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wprowadzony przez Papieża Jana Pawła II w 1997 r. Składka z tego dnia przeznaczona była na zakony kontemplacyjne. W tym czasie odbyła się też w parafii zbiórka elektrośmieci, a cały dochód przeznaczony został na pomoc prześladowanemu Kościołowi w Afryce. 11 lutego to Światowy Dzień Chorych. O godz. 8.00 została odprawiona Msza św. w intencji chorych, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Mszę św. odprawił pochodzący z Polanki ks. Łukasz Wielocha.

16 lutego rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne, trwające przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post. Ks. Proboszcz zaapelował, aby w tym czasie modlić się między innymi w intencji pokoju na Ukrainie, gdyż na Krymie doszło do agresywnych działań ze strony Rosji. 22 lutego nasza parafia razem z całym dekanatem została zaproszona do udziału w pielgrzymce do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. W ramach „nowenny miesięcy” przed kanonizacją Papieża – Polaka 22 dnia każdego miesiąca odbywa się tam Msza św. przy relikwiach Jana Pawła II oraz procesja światła, połączona z rozważaniami różańcowych tajemnic światła.

5 marca rozpoczął się Wielki Post. Obrzęd posypania głów popiołem na znak pokuty odbył się w Środę Popielcową i w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wzorem lat ubiegłych nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywało sie w każdy piątek o 16.00 dla dzieci i o 17.00 oraz w niedziele po Mszy św. o 10.30, a Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 17.00.

8 marca odbyła się Msza św. w intencji wszystkich kobiet. 22 marca dwóch ministrantów z Polanki otrzymało święcenia lektorskie, uroczystość odbyła się w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. 25 marca, w święto Zwiastowania Pańskiego, odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku adopcji dziecka poczętego, czyli modlitwy w intencji dziecka zagrożonego aborcją oraz jego rodziców. W bieżącym roku do tej szlachetnej akcji przyłączyło się 6 osób z naszej parafii. W marcu rozpoczęło się rozprowadzanie baranków wielkanocnych „Caritas”, w czym pomagał wolontariat szkolny pod opieką p. Marii Żądło. W sklepach u p. Łapów, Pasternaków i Opydów stanęły kosze na dary żywnościowe, z których przed Wielkanocą grupa charytatywna, w tym roku pod kierunkiem p. Lidii Nalepy, przygotowała 7 paczek dla potrzebujących. Paczki zostały uzupełnione wędlinami, przekazanymi przez masarnię p. Pasternaków.

30 marca rozpoczęły się czterodniowe rekolekcje, prowadzone przez o. Andrzeja Duka, reformatę. W ramach rekolekcji odbyły się nauki ogólne i stanowe, spotkania dla dzieci i młodzieży oraz spowiedź wielkopostna. Na zakończenie rekolekcji zbierana była składka z przeznaczeniem na seminarium oo. Franciszkanów w Krakowie.

13 kwietnia przypadła niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Na każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie palm, o 10.30 miała miejsce uroczysta procesja z palmami wokół kościoła, a po niej Msza św. Ks. Proboszcz ogłosił także konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę.

Triduum Paschalne rozpoczęło się w Wielki Czwartek 17 kwietnia od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i zawiązania dzwonów. Adoracje w Wielki Czwartek i Wielki Piątek prowadzone były przez poszczególne grupy parafian według ustalonego porządku. Straż przy Grobie Pańskim pełnili jak co roku strażacy z OSP Polanka. W Wielką Sobotę przed południem odbyło się święcenie pokarmów, a od 18.00 obrzędy Wigilii Paschalnej i Rezurekcja. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny przygotowywaliśmy się duchowo do zbliżającej się kanonizacji błogosławionych Papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII.

26 kwietnia, w wigilię kanonizacji, odbyło się całonocne czuwanie w ustalonym porządku, począwszy od Mszy św. o 19.00 w sobotę, do 7.00 w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sama uroczystość kanonizacji odbyła się w Watykanie, 27 kwietnia o godz. 10.00, przybyło na nią z całego świata ok. 800 tysięcy pielgrzymów.

W maju codziennie po Mszy św. odbywały się nabożeństwa majowe. W bieżącym roku nie było w naszej parafii – jak i w wielu parafiach w Polsce – I Komunii św., ponieważ Episkopat Polski postanowił, że do I Komunii będą teraz przystępować uczniowie trzecich, a nie jak dotychczas, drugich klas. Zmiana wieloletniej tradycji została zainspirowana reformą oświatową, zakładającą, że dzieci będą rozpoczynać szkolną edukację o rok wcześniej, w wieku sześciu lat.

16 maja, we wspomnienie św. Andrzeja Boboli, po Mszy św. nastąpiło ucałowanie relikwii świętego. 18 maja o 18.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dziękczynną za kanonizację Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Taca z tej niedzieli przeznaczona była na organizację Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 r. odbędą się w Polsce. W ciągu dwóch lat przygotowań odbyć się mają jeszcze trzy takie ogólnopolskie składki wiernych. 25 maja o godz. 10.30 dzieci z obecnej klasy III obchodziły rocznicę swojej I Komunii św. 26 maja odbyła się Msza św. w intencji wszystkich matek w dniu ich święta, a po Mszy św. wzruszający występ dla mam przygotowany przez scholę.

8 czerwca zorganizowana została zbiórka do puszek na rzecz ofiar wielkiej powodzi na Bałkanach, m. in. w Chorwacji. O pomoc dla tego kraju zaapelowała „Caritas”. 20 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy odbyła się po Mszy św. o godz. 10.30. Ołtarze wokół kościoła przygotowały grupy parafian – strażacy, młodzież, Róża mężczyzn i Róże kobiet. Procesje trwały przez całą oktawę Bożego Ciała.

22 czerwca obchodziliśmy odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela. Sumę odpustową odprawił o. Andrzej Duk, który głosił u nas już wcześniej rekolekcje wielkopostne. W kazaniu przybliżył postać naszego Patrona. Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem w licznej asyście, m.in. Służby Ołtarza, strażaków OSP, dzieci sypiących kwiaty.

23 czerwca ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji wszystkich ojców z racji przypadającego w ten dzień Dnia Ojca, a 27 czerwca Mszą św. zakończył się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dziękowali Bogu za otrzymane dary i prosili o bezpieczne wakacje.

W lipcu w naszym dekanacie rozpoczęło się przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży od strony formacyjnej i organizacyjnej. Grupa młodzieży z naszej parafii włączyła się w te prace.

Jak co roku 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, odbyły się parafialne dożynki. Na Mszę św. o godz. 18.00 przedstawiciele rolników przygotowali chleb oraz wieniec z kłosów tegorocznych zbóż. Wszyscy zgromadzeni dziękowali za trud pracy na roli i prosili o Boże błogosławieństwo i sprzyjającą pogodę. To szczególnie ważne w tym roku, ponieważ całe lato minęło pod znakiem silnych burz, gwałtownych nawałnic i trąb powietrznych w różnych regionach Polski. 17 sierpnia do puszek prowadzona była zbiórka pieniędzy na pomoc poszkodowanym, którzy przez te zjawiska stracili niejednokrotnie dorobek wielu lat pracy. 26 sierpnia w święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej po Mszy św. nastąpiło odnowienie Aktu zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej.

1 września o godz. 8.00 Mszą św. rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny i kolejny rok przygotowań dla kandydatów do bierzmowania. Po rocznej przerwie ponownie zaczął się też cykl przygotowań dla dzieci do I Komunii św. 21 września rozpoczęła się historyczna, pierwsza w parafii, wizytacja kanoniczna. Na przyjazd ks. Biskupa Jana Zająca parafianie udekorowali domy. Ks. Biskup spotkał się z grupami działającymi przy parafii: z Radą Duszpasterską, z Różami różańcowymi, z Służbą Ołtarza i Oazą Dzieci Bożych, odwiedził też wielodzietną rodzinę Lidii i Tadeusza Nalepów. Odbyły się także dwie Msze św. , na które szczególnie zaproszone były małżeństwa z długim i krótszym stażem, a o godz. 14.00 została odprawiona Msza św. dla chorych, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Ks. Biskup modlił się także za zmarłych na cmentarzu. Bardzo ważnym punktem wizytacji była Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania, do którego przystąpiło 24 uczniów kl. III i II gimnazjum. Taka uroczystość miała miejsce w Polance po raz pierwszy. Darem ołtarza od bierzmowanych były szaty liturgiczne – ornat i stuły. Ks. Biskup odwiedził także szkołę, gdzie spotkał się z uczniami i nauczycielami.

Październik to tradycyjne nabożeństwa różańcowe, prowadzone m.in. przez poszczególne klasy i Róże różańcowe. 12 października odbył się XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. W roku kanonizacji Papieża – Polaka warto postawić pytanie o świętość w życiu jednostek i społeczeństwa. Przy okazji odbyła się zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – niematerialny pomnik Jana Pawła II.

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14.00 na cmentarzu w Polance odbyła się procesja z modlitwą różańcową za zmarłych, a przez cały listopad odmawiany był różaniec w tej intencji przed Mszą św. 16 listopada miała miejsce druga ogólnopolska składka na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce. 23 listopada przypadła uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, po Mszy św. o godz. 10.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi.

30 listopada rozpoczął się Adwent. Na Roraty ks. Proboszcz zaprosił dzieci z lampionami. Roraty odbywały się w dni powszednie o 18.00 a w niedziele o 7.30. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 18.00 ks. Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. W ten dzień przypada 7 rocznica erygowania naszej parafii. W ramach przygotowań do Bożego Narodzenia można było nabyć świece „Caritas”. W sklepach wystawione zostały kosze na dary dla potrzebujących. Z ofiarowanych środków żywnościowych zespół charytatywny przygotował 8 paczek. 19 grudnia ks. Proboszcz udał się z dodatkową wizytą do chorych. 22 grudnia odbyła się spowiedź parafialna, przez całe popołudnie posługę w konfesjonale pełniło 4 spowiedników.

W ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia grupa parafian przystroiła choinki wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz zmontowała szopkę. 24 grudnia w swoich domach wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, a najwytrwalsi o 24.00 na Mszy św. witali Nowonarodzonego Syna Bożego. W okresie świątecznym schola przygotowała kolejny charytatywny koncert kolęd i pastorałek. Tym razem dochód przeznaczony był dla ciężko chorego chłopca z Jawornika.

29 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską w domach parafian, którą zakończył 26 stycznia 2015 r. 31 grudnia na zakończenie starego roku odbyły się uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, na których dziękowaliśmy za cały przeżyty rok i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo w nowym roku. Po nieszporach ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji parafian.

Przez cały rok 2014 odbywały się wszystkie tradycyjne nabożeństwa – majowe, czerwcowe i różańcowe. W każdy pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca odbywała się spowiedź i nabożeństwo eucharystyczne z litanią do Serca Pana Jezusa. W pierwsze soboty miesiąca odprawiana była Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, a po nim ks. Proboszcz udawał się z wizytą do chorych. W trosce o chorych wspierała go p. Lucyna Paluszek – Cichoń, dostarczająca chorym do domów materiały z zespołu „Caritas” Betania z Myślenic. Trwała nadal modlitwa wszystkich Róż różańcowych oraz comiesięczna modlitwa różańcowa o trwałość małżeństw i świętość rodzin. W każdy czwarty piątek miesiąca odbywało się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W codziennej pracy ks. Proboszcza wspierali: katechetka Edyta Klęk – Hajdas, organista Tomasz Ziółkowski, opiekunka scholi Barbara Nalepa oraz kościelny Stanisław Batko.