2012

Kolejny rok kalendarzowy otwarła uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. 6 stycznia, w Trzech Króli, modliliśmy się w intencji misji, a ks. Proboszcz na każdej Mszy św. poświęcił kredę i kadzidło.

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego na Mszy św. o 18.00 odbyło się poświęcenie świec dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 5 lutego rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne, które trwało przez trzy kolejne niedziele. Przez cały dzień wystawiony był Najświętszy Sakrament, przed którym adorację prowadziły różne grupy parafialne, m. in. Róże różańcowe, schola, oaza oraz osoby indywidualne. 11 lutego przypadł Światowy Dzień Chorego. O godz. 7.00 odbyła się specjalna Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Warto dodać, że do parafii trafiają materiały duszpasterskie poświęcone chorym, ich rozprowadzaniem zajmuje się p. Lucyna Paluszek – Cichoń.

22 lutego rozpoczął się okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową wierni tłumnie uczestniczyli w obrzędzie posypania głów popiołem. Droga Krzyżowa była odprawiana w naszej parafii w piątki o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla młodzieży i dorosłych oraz w niedziele po Mszy św. o 10.30 dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w piątek. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiane były w niedziele o 17.00. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odbyło się też poświęcenie książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

W sklepach we wsi stanęły kosze na dary żywnościowe dla potrzebujących, rozprowadzano także baranki wielkanocne „Caritas”. W tych działaniach pomagał szkolny wolontariat, prowadzony przez p. Marię Żądło. Uczniowie wszystkich klas otrzymali skarbonki, w których przez cały Wielki Post gromadzili drobne datki.

25 marca w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się czterodniowe rekolekcje parafialne. Prowadził je franciszkanin – reformata o. Krzysztof Kustra. W ramach rekolekcji ojciec rekolekcjonista odwiedził chorych, a 27 marca był dniem spowiedzi wielkopostnej, posługę w konfesjonale pełniło 5 księży.

W okresie rekolekcji przypadła także kolej naszej parafii na prowadzenie modlitwy w Kaplicy Wieczystej Adoracji w łagiewnickim Sanktuarium. Adoracja trwała od 21.00 w dniu 26 marca do 6.00 kolejnego dnia. Wyjazd został zorganizowany przez parafię w dwóch turach – na 21.00 i na 24.00, pozostały czas wypełniły osoby indywidualnie. Rozważania, śpiew i modlitwę prowadziła schola oraz Róże różańcowe kobiet.

1 kwietnia przypadła niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Procesjonalne wejście z palmami do kościoła miało miejsce o godz. 10.30, a na każdej Mszy św. ks. Proboszcz święcił palmy. W tym przedświątecznym tygodniu odbyły się dodatkowe odwiedziny u chorych w środę, 4.04. W Wielki Czwartek o 18.00 rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy i rozpoczęła się adoracja, która trwała do 22.00. W Wielki Piątek przez cały dzień zmieniały się grupy adorujące Pana Jezusa w Ciemnicy, a o 18.00 rozpoczęła się Liturgia Słowa, Komunia św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Przed Grobem wartę objęli strażacy. W Wielką Sobotę do godzin południowych trwało poświęcenie pokarmów, a o 18.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej i Rezurekcja z procesją.

13 kwietnia o godz. 17.00 w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach ks. Biskup Damian Muskus udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Wśród bierzmowanych było także 17 uczniów kl. III gimnazjum pochodzących z Polanki.

15 kwietnia obchodziliśmy niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym dniu dzieci złożyły przy ołtarzu swoje skarbonki z przeznaczeniem na „Caritas”. Ponieważ dekanat myślenicki z polecenia ks. Kardynała Stanisława Dziwisza objął patronatem rozbudowę kościoła w Wysokiej koło Wadowic, składka z niedzieli była przeznaczona na to dzieło. Po Mszy św. o 10.30 modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem koronką do Bożego Miłosierdzia.

W okresie przed Wielkanocą miały miejsce drobne prace remontowe – założone zostały nowe dzwonki przy wyjściu z zakrystii oraz wymieniono wszystkie żarówki na ledowe, energooszczędne. W tym czasie rozpoczęły się też przygotowania do przyjęcia w parafii obrazu Jezusa Miłosiernego, który odbywał peregrynację do wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej.

Trzecia niedziela maja to tradycyjny termin I Komunii św. w naszej parafii. Uczniów klasy II przygotowywała do tej uroczystości katechetka p. Dorota Święch. W tygodniu poprzedzającym rodzice dzieci przystępujących do tego sakramentu posprzątali i udekorowali kościół. W przeddzień, 19 maja o godz. 8.30 odbyło się nabożeństwo pokutne dla dzieci, a od 9.00 trwała spowiedź. 20 maja piętnaścioro dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy św. Darem ołtarza, wspólnym od dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej, były mosiężne dzwonki i gong, potrzebne do Mszy św. Przez cały okres „białego tygodnia” dzieci w strojach komunijnych uczestniczyły we Mszy św. i nabożeństwie majowym. Odbyły też pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. 27 maja o godz. 10.30 obchodzona była rocznica I Komunii św. Przypadła ona w u uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W przeddzień tej uroczystości odbyło się modlitewne czuwanie do godz. 21.30.

3 czerwca po raz kolejny odbyła się zbiórka funduszy na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 7 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św. o godz. 10.30 obyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy, umieszczonych wokół kościoła. O ołtarze zadbali kolejno: strażacy, ministranci, lektorzy i schola, Róże różańcowe kobiet i Róża mężczyzn. W procesji wzięli udział wszyscy ministranci i lektorzy, strażacy, dzieci sypiące kwiaty, dzieci w strojach komunijnych, młodzież i dorośli. W oktawie Bożego Ciała codzienna Msza św. kończyła się procesją, a na zakończenie ks. Proboszcz tradycyjnie poświęcił wianki.

24 czerwca obchodziliśmy święto parafii – odpust ku czci Patrona, św. Jana Chrzciciela. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ojciec Krzysztof Kustra, franciszkanin reformata, którego znaliśmy już z nauk rekolekcyjnych w Wielkim Poście. Po Mszy św. procesją z Najświętszym Sakramentem i śpiewem hymnu „Ciebie Boga wychwalamy” dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie duchowe dary i błogosławieństwa. Z okazji odpustu schola przygotowała koncert piosenek religijnych, który odbył się o godz. 15.00.

W dniach 11 i 12 lipca w naszej parafii odbyło się nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Obraz ten to wierna kopia obrazu z Łagiewnik, poświęcona 14 września 2011 r. w Watykanie przez Papieża Benedykta XVI. W specjalnym samochodzie – kaplicy przemierza parafie Archidiecezji Krakowskiej już od 16 października 2011 r. 8 lipca rozpoczęliśmy trzydniowe przygotowanie do tej uroczystości, całością nauk i przygotowań kierował ks. Kazimierz Dubiel, sercanin. Na dzień przybycia obrazu i relikwii domy w parafii i droga do kościoła były udekorowane. Strażacy z OSP Polanka eskortowali samochód – kaplicę wozem strażackim z Trzemeśni do Polanki. Przywitanie miało miejsce przy wjeździe do wsi koło domu p. Fornalikowej i dalej procesjonalnie obraz i relikwie zostały wprowadzone do kościoła. O 17.00 obraz został wniesiony przez członków Rady Parafialnej, relikwie przez małżeństwo Lidię i Tadeusza Nalepów. Przywitania dokonał ks. Biskup Damian Muskus oraz dzieci, młodzież i dorośli przedstawiciele parafii. Potem rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana. O godz. 22.00 odbyła się kolejna Msza św. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a o 24.00 Mszę św. w intencji zmarłych i żywych parafian odprawił pochodzący z Polanki ks. Łukasz Wielocha. 12 lipca o 9.00 odprawiona została Msza św. w intencji chorych, a o 16.00 kolejna Msza św. na pożegnanie obrazu i relikwii. Strażacy ponownie eskortowali samochód – kaplicę do parafii w Zawadzie.

Peregrynacja obrazu i relikwii była dużym przeżyciem dla wielu parafian. Trwałym owocem nawiedzenia jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które odbywać się będzie w każdy czwarty piątek miesiąca. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy się modlić w intencjach zgłaszanych przez parafian. Prośby, dziękczynienia i uwielbienia każdy może zapisać na kartce i wrzucić do specjalnej skrzynki.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP na Mszy św. o godz. 7.30 dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Wieniec dożynkowy, chleb i owoce przygotowali i przynieśli do kościoła przedstawiciele rolników, którzy po Mszy św. spotkali się z ks. Proboszczem. W dniach 18 i 19 sierpnia odbyła się piąta pielgrzymka parafialna. Jej głównymi punktami była Częstochowa, Kalisz, Licheń, Gniezno, Lednica i Ostrów Lednicki. Za część organizacyjną odpowiadała p. Lida Nalepa, a opiekę duszpasterską wziął na siebie ks. Zbigniew Sala, dawny wikary z Myślenic, obecnie pełniący posługę duszpasterską w Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

1 września odbyła się coroczna pielgrzymka Służby Liturgicznej i oazy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas uroczystości animatorka Maria Nalepa otrzymała błogosławieństwo i Krzyż Animatora Ruchu Światło – Życie, a Barbara Nalepa błogosławieństwo i Krzyż Animatora Dzieci Bożych. Błogosławieństwa udzielił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

3 września Mszą św. zaczęliśmy kolejny rok szkolny i katechetyczny. Rozpoczął się tym samym kolejny okres przygotowań dla kandydatów do bierzmowania, którzy swoje spotkania odbywać będą w grupach klasowych I, II i III klasy gimnazjum, oraz dla dzieci przystępujących do I Komunii św. Także rodzice tych dzieci odbywać będą cykl spotkań z ks. Proboszczem.

W październiku nabożeństwa różańcowe prowadziły w ustalonej kolejności różne grupy klasowe i Róże różańcowe. 14 października przypadł XII Dzień Papieski, odbyła się zbiórka środków dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli stypendia dla niezamożnej uzdolnionej młodzieży. 22 października, we wspomnienie Jana Pawła II i rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu, modliliśmy się o rychłe wyniesienie na ołtarze błogosławionego Papieża – Polaka.

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się coroczna procesja na cmentarzu połączona z różańcem za zmarłych. Także w naszym kościele modliliśmy się na różańcu za zmarłych przez cały miesiąc przed Mszą św. Pod koniec listopada parafia otrzymała niezwykły dar – relikwiarz z relikwiami św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski.

2 grudnia przypadła I niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego. Roraty odbywały się w dni powszednie o 18.00. Dzieci przychodziły z lampionami, a 24 grudnia te najsumienniej uczęszczające otrzymały upominki od ks. Proboszcza. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodziliśmy 5 rocznicę powstania naszej parafii. O godz. 10.30 odbyła się uroczysta Msza św. , a po niej dziękczynienie przed Najświętszym Sakramentem, zakończone hymnem uwielbienia Boga. W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w sklepach stanęły kosze na dary w postaci trwałej żywności, z których grupa charytatywna przygotowała paczki dla 6 rodzin. Formą pomocy była też sprzedaż świec „Caritas”, w którą zaangażował się wolontariat szkolny. 19 grudnia ks. Proboszcz udał się z dodatkowymi odwiedzinami do chorych. 20 grudnia odbyła się spowiedź adwentowa, posługę w konfesjonale pełniło 4 księży. 23 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku organisty – dotychczasowy organista p. Mariusz Turała przeszedł do parafii w Osieczanach, a u nas za klawiaturą organów zasiadł ponownie p. Tomasz Ziółkowski.

W przedświątecznym tygodniu grupa parafian przygotowała choinki, stroiki świąteczne i szopkę betlejemską. 24 grudnia Pasterka o północy zgromadziła wielu wiernych i wprowadziła nas w uroczysty nastrój tajemnicy Bożego Narodzenia. 27 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską zwaną kolędą, którą zakończył 28 stycznia. W okresie świątecznym schola zaprosiła mieszkańców wsi na koncert kolęd, w którym występujący zaprezentowali swoje wokalne i instrumentalne talenty.

31 grudnia na zakończenie starego roku o godz. 17.00 odprawione zostały uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem, a o 18.00 Msza św. dziękczynna za dary i łaski otrzymane w 2012 r. i z prośbą o opiekę Matki Bożej w nowym roku.

Przez cały rok 2012 w parafii działały Róże różańcowe, których zelatorami byli: Stanisława Fornalik, Antonina Pałka, Maria Batko i Tadeusz Wróblewski. Odbywała się comiesięczna modlitwa o trwałość małżeństw i świętość rodzin, a od lipca także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W pierwsze czwartki i piątki oraz pierwsze soboty każdego miesiąca odprawiane były nabożeństwa według przyjętego zwyczaju. Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowy różaniec prowadzone były systematycznie. Działała schola młodzieżowa pod kierunkiem Barbary Nalepy, wzbogacająca oprawę muzyczną coniedzielnej Mszy św. o 10.30 oraz wszystkich ważnych parafialnych uroczystości. Nadal trwała formacja w ramach Oazy Dzieci Bożych, którą prowadziły: Barbara Nalepa i Iwona Filiciak. Pod sam koniec roku na stanowisko organisty powrócił p. Tomasz Ziółkowski, a funkcję kościelnego pełnił p. Stanisław Batko.