2009

Rok 2009 rozpoczęliśmy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, polecając się jej opiece. Warto odnotować, że w pierwszych dniach stycznia jedna z parafianek, p. Anna Morus obchodziła 100 rocznicę urodzin, w jej intencji odprawiona została Msza św. W styczniu grupa modlitewna z Myślenic zainicjowała w naszej parafii modlitwę o trwałość i świętość małżeństw i błogosławieństwo Boże w rodzinach. Jest to inicjatywa, która powstała w środowisku myślenickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W naszej parafii w trzecią środę miesiąca będzie odmawiany różaniec we wspomnianej intencji i w miarę możliwości odprawiana Msza św.

Od 8 lutego przez trzy niedziele odbywało się ekspiacyjne nabożeństwo czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem. Adorację Najświętszego Sakramentu prowadziły Róże różańcowe oraz osoby indywidualne. 25 lutego przypadła Środa Popielcowa i od posypania głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywało się w ustalonym w ubiegłym roku porządku.

W tym szczególnym czasie ważnym wydarzeniem było bierzmowanie, do którego z naszej parafii przystąpiło 15 uczniów III klasy gimnazjum. 26 marca sakramentu udzielił młodym ks. Biskup Jan Zając w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Darem ołtarza od bierzmowanych był welon na monstrancję do odprawiania uroczystości eucharystycznych. 28 marca w Myślenicach zostali też wyświęceni trzej nowi lektorzy z naszej parafii, wcześniej ukończyli stosowny kurs.

26 marca rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje, głoszone przez o.Macieja Kopczyńskiego, sercanina spod Lwowa. Naukami objęte były dzieci, młodzież szkolna i pracująca oraz dorośli. W ramach rekolekcji odbyła się spowiedź wielkopostna.

2 kwietnia przypadła 4 rocznica śmierci Jana Pawła II. Był to dzień modlitwy o beatyfikację i kanonizację Papieża – Polaka. Odmówiliśmy różaniec w tej intencji, po czym odbyła się procesja zakończona Apelem Jasnogórskim oraz spontanicznym koncertem pieśni i piosenek religijnych, zainicjowanym i poprowadzonym przez scholę.

5 kwietnia odbyło się poświęcenie palm i procesja z palmami na Mszy św. o 10.30. Niedziela Palmowa wprowadziła nas w bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Do wszystkich domów dotarły życzenia od ks. Proboszcza wraz z planem Triduum Paschalnego, które rozpoczęło się 9 kwietnia. Grupa charytatywna, którą nadal kierowała p. Maria Żądło, przygotowała i dostarczyła do potrzebujących paczki z artykułami żywnościowymi, złożonymi przez parafian. 12 kwietnia uroczyście obchodziliśmy Wielkanoc. W Niedzielę Miłosierdzia dzieci złożyły przed ołtarzem skarbonki, do których przez Wielki Post zbierały pieniądze dla potrzebujących.

W maju miały miejsce szczególne dla naszej parafii wydarzenia – dwaj nasi klerycy przyjęli święcenia diakonatu. I tak Łukasz Wielocha otrzymał święcenia 8 maja w katedrze na Wawelu, a Krzysztof Szlachetka 23 maja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Obu diakonów otaczamy gorącą modlitwą i wsparciem na drodze do kapłaństwa.

17 maja grupa 9 uczniów przystąpiła do I Komunii św. Ta uroczystość to zwieńczenie całego roku pracy i kolejnych etapów przygotowań, na które złożyło się święcenie różańców, medalików, świec, książeczek do nabożeństwa oraz sakrament pojednania. Dzieci prowadziła katechetka p. Edyta Klęk – Hajdas. Przez „biały tydzień” odbywały się Msze św. w intencji dzieci komunijnych, a 24 maja o godz. 10.30 została odprawiona Msza św. w rocznicę I Komunii św.

W maju obchodziliśmy także jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego księdza Proboszcza. Z życzeniami i kwiatami przyszły do Jubilata grupy parafialne i przedstawiciele wsi. Za wstawiennictwem Matki Bożej polecamy Bogu kapłański trud i zdrowie księdza Zbigniewa.

11 czerwca przypadła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o 10.30 wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem. Modliliśmy się przy czterech ołtarzach usytuowanych wokół kościoła. W procesji uczestniczyła Służba Ołtarza, dzieci komunijne, dzieci sypiące kwiaty i liczna grupa parafian. Uroczystość zakończył śpiew hymnu „Te Deum”. Przez całą oktawę po Mszy św. także odbywała się procesja eucharystyczna.

21 czerwca obchodziliśmy odpust ku czci naszego patrona, św. Jana Chrzciciela. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Marek Wcisło, proboszcz z Barwałdu, a w przeszłości myślenicki wikary i opiekun Polanki w czasach, kiedy jeszcze należała do parafii w Myślenicach.

W pierwszej połowie roku przeprowadzone zostały też pewne inwestycje w parafii. Jeszcze zimą zainstalowany został piec z zasobnikiem na ekogroszek do centralnego ogrzewania wraz z nagrzewnicą nadmuchową w nawie kościoła, a przed Wielkanocą przy prezbiterium ustawiona została chrzcielnica. W oknie kancelarii ze względów bezpieczeństwa zostały także zamontowane kraty.

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej o godz. 7.30 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. dożynkową w podziękowaniu za zebrane plony. Tradycyjny wieniec dożynkowy przygotowali przedstawiciele rolników. 22 sierpnia odbyła się autokarowa pielgrzymka parafialna do Częstochowy, Kalisza i Lichenia. Opiekunem pielgrzymki był diakon Łukasz Wielocha, sprawy organizacyjne prowadziła p. Lidia Nalepa.

29 sierpnia miała miejsce pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasz parafianin Dawid Cichoń w trakcie uroczystości otrzymał błogosławieństwo oraz Krzyż Animatora Muzycznego. Jego wiedza i umiejętności wzbogacają pracę naszej scholi, której jest opiekunem.

30 sierpnia odbyła się ważna lokalna uroczystość – 60-lecie klubu sportowego Staw Polanka. O 10.30 odprawiona została Msza św. w tej intencji, z udziałem byłych i obecnych zawodników.

W dniach od 15 do 17 września trwało triduum przed uroczystością św. Stanisława Kostki. Do udziału w modlitwie ks. Proboszcz szczególnie zachęcił młodzież, aby lepiej poznała swojego patrona.

Jesienią miały miejsce prace adaptacyjne w kotłowni – budowa ścianki działowej między magazynem na węgiel a resztą pomieszczenia. Krzyż misyjny stojący przed kościołem został poddany konserwacji, zainstalowane zostało także zewnętrzne oświetlenia kościoła.

W październiku tradycyjnie rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Prowadziły je m. in. poszczególne klasy ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz Róże różańcowe. 11 października przypadł IX Dzień Papieski, w naszej parafii odbyła się zbiórka pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 15 października odbyła się kolejna ważna dla społeczności lokalnej uroczystość – poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Polance. W specjalnie odprawionej Mszy św. uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice oraz goście zaproszeni na tę uroczystość.

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się tradycyjna procesja na cmentarzu połączona z różańcem za zmarłych, a przez cały listopad odmawialiśmy różaniec w ich intencji przed Mszą św. 11 listopada ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli m.in. uczniowie ze sztandarem szkoły.

29 listopada przypadła pierwsza niedziela Adwentu. Dzieci uczestniczące w Roratach miały za zadanie zapisywać na karteczkach w formie serduszek swoje dobre uczynki i karteczki wrzucać do koszyka przy ołtarzu, a po Mszy św. dokonywano losowania i wybrane dziecko zabierało do domu figurkę Matki Bożej, aby pomodlić się wspólnie z rodziną.

6 grudnia scholę, ministrantów i lektorów odwiedził św. Mikołaj. W sklepach u p. Łapów i Pasternaków oraz w szkole stanęły kosze na dary żywnościowe, z których przygotowano 12 paczek dla potrzebujących. 16 grudnia rozpoczęła się nowenna do Dzieciątka Jezus, a 21 grudnia trwała spowiedź adwentowa, spowiadało 4 księży. Przedstawiciele Rady Parafialnej i wolontariusze przystroili choinki i postawili szopkę, abyśmy o północy słowami kolędy „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęli świętowanie Bożego Narodzenia.

28 grudnia ks. Proboszcz rozpoczął wizytę duszpasterską, która potrwała do 26 stycznia. 31 grudnia zakończyliśmy rok kalendarzowy tradycyjnymi nieszporami z kazaniem i Mszą św.

W roku 2009 do utrwalonych wcześniej grup modlitewnych, takich jak Róże różańcowe, doszła grupa prowadząca modlitwę różańcową o trwałość małżeństw i świętość rodzin. Modlitwa ta odbywała się w każdą trzecią środę miesiąca przed Mszą św., początkowo prowadziły ją osoby z Myślenic, potem rolę moderatorki wzięła na siebie p. Lidia Nalepa. Pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca odbywały się jak w ubiegłym roku. Ks. Proboszcz odwiedzał chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a do zainteresowanych docierały materiały dotyczące duszpastersrtwa chorych z zespołu Caritas „Betania” w Myślenicach za pośrednictwem p. Lucyny Paluszek – Cichoń. Nabożeństwa w maju, czerwcu i październiku odprawiane były regularnie. Schola młodzieżowa działała pod opieką Dawida Cichonia, organistą nadal był p. Tomasz Ziółkowski a kościelnym p. Stanisław Batko.